Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Fördjupningsarbeten > Konditionsträning vid migrän

Konditionsträning vid migrän

  Table of contents
  No headers

  Konditionsträning vid migrän

   

  P: Vuxna (18-65 år) med migrän

  I: Konditionsträning

  C: Ingen intervention

  O: Frekvens, intensitet och duration av migrän. SF-36.

   

  Frågeställning: Kan regelbunden konditionsträning minska migränrelaterad huvudvärk avseende frekvens, intensitet och duration samt öka livskvalitet?

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.