Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Fördjupningsarbeten > Konditionsträning vid hjärtsvikt

Konditionsträning vid hjärtsvikt

  Table of contents
  No headers

  Introduktion

   

  Frågeställning

  Är intervallträning på hög intensitet effektivare än kontinuerlig aerob träning på måttlig intensitet för att förbättra livskvaliteten hos hjärtsviktspatienter i arbetsför ålder?

   

  P: Vuxna (män och kvinnor) mellan 18-65 år, med hjärtsvikt i NYHA-klass II-III.

  I: Intervallträning på hög intensitet.

  C: Kontinuerlig aerob träning på måttlig intensitet.

  O: Livskvalité, mätt med formuläret SF-36 (effekt på kort sikt, där skattning direkt efter avslutad intervention jämförs med baseline).

   

  Litteratursökning

   

  Resultat

   

  Diskussion

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.