Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Fördjupningsarbeten > Gonartros

Gonartros

  Table of contents
  No headers

  Gonartros

  Introduktion:

  Artros är en ledsjukdom där brosket har hamnat i fas där nedbrytningen sker snabbare än återuppbyggnationen. Detta kan  leda till smärta och minskad funktion(1). Artros är mest känd som en ålderssjukdom och är idag vår största folksjukdom för personer över 65 år. Den är  vanligare än sjukdomar som diabetes och hjärtkärl.  Man tror att ¼ av befolkningen över 45 år i Sverige har artros(2). Fingerled- samt knä- och höftartros är dom vanligaste diagnoserna i vår sjukvård men alla leder i kroppen kan drabbas, även om det är ovanligare.

  Den vanligaste kirurgiska åtgärden är protesförsörjningar av knäleder. Ca 13000 operationer utförs varje år(1). I 80 års ålder skattar man att ungefär 50% av alla personer har gonartros. Det är vanligare att kvinnor har diagnosen. Sannolikt är det en sanning med modifikation då man tror det finns  ett mörkertal bland män, då man sett att kvinnor oftare söker vård för sina besvär. Artros är mycket kostsamt för samhället och kostar uppskattningsvis samhället runt ca 10 miljarder kronor varje år.

  Risken för sjukskrivning vid artrosdiagnos är nästan dubblerad(2). All forskning som sker i ämnet pekar åt samma håll, fysisk aktivitet är det främsta sättet att minska smärta och öka/bibehålla sin funktion. I en rewiewstudie över tre randomiserade träningstudier för patienter med höft ock knäartros påvisades det  att träning minskar smärta och ökar funktion och samtidigt minskar samhällskostnaderna(3).

  I mitt arbete i primärvården träffar jag ofta denna patientgrupp och ser vilka goda effekter dom får av styrketräning gällandejust  smärta och funktion. Jag kommer därför fokusera detta arbete mot just effekter av styrketräning för personer med diagnosen gonartros.

   

   

   

  Frågeställning

  Hur påverkas smärtan samt funktionen av styrketräning hos personer med artros  knä jämförande ingen fysisk aktivitet?

  P - Personer med gonartros

  I - Styrketräning

  C - Ingen fysisk aktivitet

  O - Smärta och funktionsnivå.

   

  Litteratursökning

  Litteraturundersökningen urfördes i sökmotorn PubMed medsökorden "osteoarthrosis", "strentgh training", "physcal therapy". I urvalet av studier ville jag ha med en relativt stor population  samt en relevant intervation med träning.  Det finns mycket forskning på just tränging vid artros men jag hittade 2 st ariklarsom jag tyckte var relevanta för mitt arbete. 1 RCT- studie samt en systematisk rewiew- studie av flertalet RCT-studier. 

  Resultat

  Diskussion

  Referenser

   

  1.       Internetmedicin. Stålman A, Lindblom P. Knäledsartros, gonartros (internet). Internetmedicin 2016. Hämtad från http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=216

  2.       FYSS. Roos E, Lund H, Juhl C. Fysisk aktivitet vid artros. FYSS-kapitel ARTROS,2015. Sidnr: 1-9.

  3.        Pinto D, Robertson MC, Hansen P, et al. Cost-effectiveness of nonpharmacologic, nonsurgical interventions for hip and/or knee osteoarthritis: systematic review. Value Health. 2012;15(1):112. 33

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.