Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Fördjupningsarbeten > KOL

KOL

  Table of contents
  No headers

  Kan fysisk aktivitet påverka hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med KOL?

   

  P - patienter i tidigt skede (stadium 1-2?) av sjukdomen som behandlas inom primärvården

  I - aerob och/eller muskelstärkande fysisk aktivitet/träning

  C - inaktiva patienter i samma stadium, alternativt som ligger på en låg (aerob) fysisk aktivitetsnivå (tex.kortare promenader)

  O - något/några mått för hälsorelaterad livskvalitet

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.