Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Fördjupningsarbeten > IBS

IBS

  Table of contents
  No headers

  Kan styrketräning minska symptom från mag-tarmkanalen hos patienter med IBS jämfört med ingen behandling?

   

  P: Personer med IBS

  I: Styrketräning

  C: Ingen åtgärd

  O: Symptom från mag-tarmkanalen

   

  Introduktion

  Irritable bowel syndrome (IBS) är en av de vanligaste så kallade funktionella tarmsjukdomarna. Det anses även vara en av de vanligaste sjukdomarna i världen, alla kategorier. Prevalensen beräknas vara mellan 9 och 23% hos världens befolkning. Man vet dock fortfarande väldigt lite om sjukdomen. Det mesta tyder dock på att det blir en störning i kontakt mellan hjärna och tarmsystem vilket leder till visceral hypersensitivitet. Troligtvis finns även en genetisk komponent med i bilden. Kronisk stress har visat sig förvärra symptom och kan även leda till att sjukdomen utvecklas. Vid IBS ses en förändrad bakteriekultur i mag-tarmkanalen. Kostintaget påverkar också sjukdomen. För at diagnosen ska ställas krävs att patienten har återkommande besvär med magsmärta i kombination med två eller fler av följande; (1) kopplat till defekation; (2) associerat med förändring av frekvens av tarmtömning; (3) associerat med förändring av utseende på avföring. Symtomen ska uppträda minst fyra dagar per månad. Dessa kriterier har fastslagits i Rome IV Diagnostic Criteria 2016.

  Frågeställning

  Litteratursökning

  Resultat

  Diskussion

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.