Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Fördjupningsarbeten > Graviditetsrelaterad ländryggs- och/eller bäckensmärta

Graviditetsrelaterad ländryggs- och/eller bäckensmärta

  Table of contents
  No headers

  Frågeställning: Kan fysisk aktivitet hos gravida kvinnor minska förekomst av ländryggs- och/eller bäckensmärta samt sjukskrivning jämfört med ingen behandling

  P: Gravida kvinnor

  I: Fysisk aktivitet

  C: Ingen behandling

  O: Förekomst av ländryggs- och/eller bäckensmärta samt sjukskrivning

   

  Introduktion

  Frågeställning

  Litteratursökning

  Resultat

  Diskussion

  Referenser

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.