Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Fördjupningsarbeten > Fysisk aktivitet vid graviditetsrelaterad ländrygg- och bäckensmärta

Fysisk aktivitet vid graviditetsrelaterad ländrygg- och bäckensmärta

  Table of contents
  No headers

  Författare: Terese Landin

  Introduktion
  Graviditet innebär många olika förändringar fysiologiskt och mekaniskt för den gravida kvinnan. Fysiologiska förändringar som ökad blodvolym, pulsfrekvens, hyperinsulinemi, insulinresistens, syreupptagning och kroppstemperatur (1-2) samt ökade nivåer av hormonet östrogen och relaxin som påverkar elasticiteten och formbarheten i leder och ligament för att ge optimala förutsättningar för ett foster att växa (3). Mekaniska förändringar genom förändrad kroppsvikt och förändrad tyngdpunkt ger påfrestningar på muskulatur och ökad lordos i lumbalt (1-2). Den ökade lordosen och förändrad tyngdpunkt kan ge balanssvårigheter som ökar risken för fall och medför förändrat rörelsemönster för att kompensera svårigheterna.

  Under lång tid fanns det inga riktlinjer för gravida kvinnor avseende fysisk aktivitet. Först 1985 publicerade The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) rekommendationer och 1994 modifierades dessa med riktlinjer om att gravida kvinnor kan fortsätta vara fysiskt aktiva på måttlig intensitet 30 minuter per dag om minst 3 dagar i veckan (1). Idag skriver bland annat Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS) att gravida kvinnor efter första trimestern (vecka 1 - 12) bör utföra aerob fysisk aktivitet i sammanlagt minst 150 minuter per vecka på måttlig intensitet och utföra muskelstärkande aktivitet för flertalet av kroppens stora muskelgrupper (och även träning av bäckenbottenmuskulatur) minst 2 gånger per vecka. Regelbunden fysisk aktivitet bidrar till bland annat att förbättra psykiskt välbefinnande och minska risken för graviditetsdiabetes samt övervikt och graviditetshypertoni. Gravida under första trimestern bör undvika hög kroppsvärme och hög intensitet för att minimera risken för missfall samt gravida efter första trimestern ska undvika liggande positioner i ryggläge på grund av risken för vena cava-kompression (1-2).

  Det finns olika uppgifter om förekomsten av graviditetsrelaterad ländryggs- och bäckensmärta. I en artikel från tidskriften Fysioterapi sammanfattar författare inom området att förekomsten ligger på mellan 45 - 73% (4). Detta påverkar bland annat gravida kvinnors möjlighet till att arbeta och deras livskvalitet. Det finns stark evidens för att fysisk aktivitet bidrar till minskad smärta vid långvariga ryggbesvär (5) men det finns inte lika mycket underlag och studier för ländryggs- och bäckensmärta vid graviditet (4). Därför riktar sig detta fördjupningsarbete i att undersöka effekten av fysisk aktivitet vid graviditetsrelaterad ländryggs- och bäckensmärta under graviditetsveckorna 20 - 36 jämfört med traditionell hälsorådgivning inom mödrahälsovård.

   

  Frågeställning
  För kvinnor med graviditetsrelaterad ländryggs- och bäckensmärta under graviditetsveckorna 20 - 36, kan fysisk aktivitet påverka smärta jämfört med hälsorådgivning inom mödrahälsovård?

   

  Litteratursökning

   

  Resultat
   

  Diskussion
   

  Referenslista

  1. Kader M, Naim-Shuchana S. Physical activity and exercise during pregnancy. Eur J Physiother. 2014;16:2-9

  2. Josefsson A, Haakstad LAH, Bø K. 1.6 Rekommendationer om fysisk aktivitet vid graviditet. I: Ståhle A, Hagströmer M, Jansson E redaktörer. Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA), fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS 2017. Läkartidningen förlag AB; 2016. s. 129-38

  3. Coe DP, Fiatarone-Singh MA. 41 Exercise prescription in special populations: women, pregnancy, children and the elderly. In: Ehrman JK, deJong A, Sanderson B, Swain D, Swank A, Womack C editors. ACSM’s resource manual for guidelines for exercise testing and prescription. 6. ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins; 2010. p. 665-95

  4. Gutke A, Betten C, Degerskär K, Pousette S, Fagevik Olsén M. Behandling av graviditetsrelaterad ländryggs- och bäckensmärta. Fysioterapi. 2016;7:38-45

  5. Grooten W. 2.26 Rygg- och nackbesvär (långvariga). I: Ståhle A, Hagströmer M, Jansson E redaktörer. Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA), fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS 2017. Läkartidningen förlag AB; 2016. s. 561-74

   

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.