Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Fördjupningsarbeten > Fysisk aktivitet vid diabetes typ-2

Fysisk aktivitet vid diabetes typ-2

  Table of contents
  No headers

   

  Introduktion

   

  Frågeställning

  Vilken effekt på plasmaglukoskontroll, mätt som HbA1c, har aerob träning jämfört med kombinerad träning (aerob + styrketräning) hos vuxna patienter med diabetes typ-2.

   

  P Vuxna patienter med diabetes typ 2

  Aerob träning

  Kombinerad träning (aerob träning + styrketräning)

  Plasmaglukoskontroll, HbA1c.

   

  Litteratursökning

   

  Resultat

   

  Diskussion

   

   

  Anna Ärlebäck

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.