Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Fördjupningsarbeten > Fysisk aktivitet och primär dysmenorré

Fysisk aktivitet och primär dysmenorré

  Table of contents
  No headers

  Introduktion

   

   

  Frågeställning

  För kvinnor med primär eller sekundär dysmenorré, kan fysisk aktivitet påverka deras smärtupplevelse och livskvalitet, vilka interventioner har visat sig ge effekt?

   

  Population: Menstruerande kvinnor med smärta

  Intervention: Fysisk aktivitet, specifikt utformat träningsprogram

  Control: Annan aktiv/passiv intervention / ingen intervention

  Outcome: Smärtintensitet/smärtduration NRS, ångest/oro, utvärdering efter 6 månaders tid 

   

  Litteratursökning
   
  Resultat
   
  Diskussion

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.