Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Fördjupningsarbeten > Fysisk aktivitet hos patienter med KOL

Fysisk aktivitet hos patienter med KOL

  Table of contents
  No headers

  Frågeställning

   

  Kan fysisk aktivitet på låg intensitetsnivå öka livskvaliteten hos äldre patienter med KOL jämfört med de äldre patienter med KOL som inte deltar i specifik träning?

   

  Patienter med KOL

   

  Träning på låg intensitet

   

  patienter utan specifik träning

   

  uppskattad livskvalitet

   

   

  //Sofia Söderström, MC 3025

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.