Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Fördjupningsarbeten > Fysisk aktivitet för att förebygga demenssjukdom

Fysisk aktivitet för att förebygga demenssjukdom

  Table of contents
  No headers

  Caroline Andersson

   

  Frågeställning: Har styrketräning en förebyggande effekt för att utveckla demenssjukdom hos personer med minnessvårigheter eller lindrig kognitiv störning?

   

  P – Personer med minnessvårigheter eller lindrig kognitiv störning utan demensdiagnos
  I –  Styrketräning minst 2 gånger/vecka under minst 12 veckor
  C – Ingen intervention innehållande fysisk aktivitet
  O – Utfallsmått: kognitiv funktion, förmåga att utföra aktiviteter i dagliga livet, uppföljning 6-12 månader efter utförd intervention. 

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.