Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Fördjupningsarbeten > Bröstcancer med cytostatikautlöst fatigue

Bröstcancer med cytostatikautlöst fatigue

  Table of contents
  No headers

  Introduktion

  Varje år får över 8000 svenska kvinnor bröstcancer (1). Bröstcancer är även den mest vanliga cancerformen för kvinnor världen över (2). Behandlingen ser olika ut beroende på cancertyp och prognos, förutom kirurgi kan behandlingen vara cytostatika, strålnings-, antikropps- och endokrinbehandling (1). Upp till 40% av patienterna  får som en del i behandlingen cytostatika i olika former och doser (1,2). Det är vanligt med biverkningar av cytostatikabehandling och ofta kan biverkningar av behandling orsaka mer symtom än sjukdomen i sig (1,3,4). De vanligast förekommande biverkningarna av cytostatika som rapporterats är illamående, smärtor från munhålan, smärtor i magen, neuropatier, smärtor i skelett, muskler, huvudvärk och trötthet (1,3). Biverkningarna är i de allra flesta fall övergående men kan bli bestående (4).

  En av de vanligaste och mest handikappande kvarstående biverkningen är cancerrelaterad trötthet – fatigue, CRF (2).  40-80 procent av bröstcancerpatienter drabbas fatigue under behandlingen och det har visat sig att detta tillstånd kan besvära patienten under månader och till och med år efter avslutad behandling (2).

   

  Frågeställning

  Kan fysisk aktivitet minska upplevelsen av cancerrelaterad fatigue hos kvinnor med bröstcancer under cancerbehandling jämfört med dem som inte är fysiskt aktiva?

   

  Patient/problem: Kvinnor med bröstcancer med cytostatikautlöst fatigue under cancerbehanding

  Intervension: fysisk aktivitet

  Compartion: fysik inaktivitet

  Outcome: självuppskattad fatigue

   

  Litteratursökning

   

  Resultat

   

  Diskussion

   

  Referenser 

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.