Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Fördjupningsarbeten > Endometrios

Endometrios

  Table of contents
  No headers

  Endometrios

  Introduktion

  Endometrios är en inflammatorisk, östrogenberoende kronisk sjukdom som ofta leder till bäckensmärta, operationer och infertilitet. Den exakta förekomsten av Endometrios är inte känd, men den uppskattas drabba 2 - 10 % av den kvinnliga befolkningen och upp till 50 % av infertila kvinnor kan ha sjukdomen (1).
   

  Vid Endometrios växer en endometrial-liknande vävnad utanför livmodern och orsakar en kronisk inflammatorisk reaktion som på sikt leder till fibrotisk ärrbildning samt sammanväxtningar. Det vanligaste är att det enbart är strukturer i bäckenet som blir drabbat av endometriosvävnaden, men i värsta fall kan även diafragma och lungor drabbas (2) Vävnaden liknar den livmoderslemhinna som normalt sett växer inuti livmodern (3).  
   

  Klassiska symtom vid diagnosen är svår mensvärk, djup smärta vid samlag eller annan penetration t ex insättning av tampong, smärta vid ägglossning, normal eller onormal mensblödning, infertilitet, smärta vid tarmtömning eller urinering och kronisk trötthet. Det är mycket vanligt att symtomen leder till negativa effekter på livskvalité och sexuell hälsa (1).
   

  Idag finns inget botemedel mot Endometrios. Bilden är ofta mycket komplex och ofta behövs det kompetens inom flera olika professioner för att nå terapeutiska resultat. Behandlingens mål är i första hand att minska smärta, öka livskvalité och förbättra social situation (4)
   

  I behandling använder man sig i första hand av analgetika i form av paracetamol, NSAID och ibland även opioder för att minska smärtsymtom och en del personer får även hormonbehandling. Det har dock visat sig att smärtintensiteten hos personer med diagnosen Endometrios är oberoende av utbredningen av endometrial vävnad. Flera studier har visat på att personer med Endometrios har lägre smärttrösklar och att det finns en visceral smärtöverkänslighet hos dessa personer (5). Då fysisk aktivitet har god effekt vid generellt smärttillstånd ledde det också fram till min frågeställning. 

   

  Frågeställning

  Hur påverkar fysisk aktivitet smärtan vid endometrios hos fertila kvinnor jämfört med farmakologisk behandling?

   

  P: Kvinnor i fertil ålder med diagnosen Endometrios

  I: Fysisk aktivitet

  C: Farmakabehandling

  O: Minskad subjektivt upplevd smärta

   

  Litteratursökning

  Resultat

  Diskussion

  Referenser

  1.       Kennedy S, Bergqvist A, Chapron C, et al. ESHRE guideline for the diagnosis and treatment of endometriosis. Hum Reprod. 2005;20(10): 2698-2704.

  2.       Sonavane SK, Kantawala KP, Menias CO. Beyond the boundaries—endometriosis: typical and atypical locations. Curr Probl Diagn Radiol. 2011;40(6):219-232.

  3.       Endometriosförbundet. 2016. http://www.endometriosforbundet.se/v...r-endometrios/

  4.       Olovsson M. Medicinsk behandling av smärta vid endometrios. Endometriosförbundet.  2011-10-12

  5.       Lidbeck J, Central sensitisering bakom svårbehandlad specifik smärta. Läkartidningen. 

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.