Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Fördjupningsarbeten > Effekten av fysisk aktivitet för patienter efter en allvarlig knäskada

Effekten av fysisk aktivitet för patienter efter en allvarlig knäskada

  Table of contents
  No headers
  P: Män och kvinnor i vuxen ålder (18-65) som fått en allvarlig knäskada. 
  I: Styrke- och/eller konditionsträningsprogram
  C: Ingen intervention
  O: Förmågan att utföra aktiviteter i det dagliga livet samt deltagande i sport och fritidsaktiviteter genom Knee Outcome Survey (KOS). Smärta. Livskvalité. Återgång till tidigare fysisk aktivitet/idrott. 
   
  Kan styrke- och/eller konditionsträningsprogram förebygga eller minska/bromsa utvecklandet av framtida besvär från artros hos vuxna individer som fått en allvarlig knäskada?
   
   
  Introduktion
   
  Frågeställning
   
  Litteratursökning
   
  Resultat
   
  Diskussion
   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.