Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Fördjupningsarbeten > Effekten av fysisk aktivitet vid behandling av utmattningssyndrom

Effekten av fysisk aktivitet vid behandling av utmattningssyndrom

  Table of contents
  No headers

  Maria Nooni

  Introduktion

   

  Frågeställning 

  Vilken effekt (på psykisk- samt fysisk trötthet, sömn, kognition samt stresskänslighet) har strukturerad och planerad träning 2 ggr/vecka under minst 12 veckor jämfört sedvanliga interventionerför vuxna individer med diagnostiserat utmattningssyndrom?

   

  alt: Kan strukturerad och planerad träning 2 ggr/vecka under minst 12 veckor förbättra symtomen för vuxna individer med diagnostiserat utmattningssyndrom jämfört sedvanliga psykoterapeutiska eller farmakologiska interventioner?

   

  Population: vuxna individer över 25 år. 

  Intervention: strukturerad och regelbunden träning minst 2 ggr/vecka under minst 12 veckor (konditions- samt styrketräning).

  Control: annan intervention så som psykoterapeutisk behandling, farmakologisk behandling alt passiv kontrollgrupp.

  Outcome: psykisk samt fysisk trötthet, sömn, kognition, stresskänslighet

   

  Litteratursökning

   

  Resultat

   

  Diskussion

   

  Referenser

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.