Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Fördjupningsarbeten > Demens

Demens

  Table of contents
  No headers

  Kan fysisk träning påverka kognitiv och fysisk funktion hos personer med demens så att de kan bo kvar i ordinärt boende längre?

  Personerna ska ha diagnostiserad demens som infriar Världhälsoorganisationens ICD-10-kriterier. De ska bo i ordinärt boende och klara självständig förflyttning med eller utan gånghjälpmedel.

  Interventionen ska vara aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet 3 ggr/v.

  Kontrollgrupp är personer med demens enligt ovan som får mer traditionellt stöd utan särskild intervention av fysisk träning. 

  Effektmått är TUG (TUG med kognitiv uppgift), något instrument som mäter vardagsfunktioner el livskvalitet och hur lång tid som personerna bor kvar i ordinärt boende med stödinsatser

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.