Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Fördjupningsarbeten > Cerebral pares och stå- och gåträning

Cerebral pares och stå- och gåträning

  Table of contents
  No headers

  PATIENTPROBLEM  INTERVENTION  COMPARISON  OUTCOME

  Har regelbunden stå och/eller gåträning hos vuxna rullstolsburna personer (19 år och uppåt) med CP (GMFCS III-V)någon inverkan på livskvalitet och /eller minskad sjuklighet?  I jämförelse med personer i samma målgrupp som inte stå eller gåtränar?

   

  Introduktion

  Frågeställning

  Litteratursökning

  Resultat

  Diskussion

   

   
   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.