Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Fördjupningsarbeten > Cancerrelaterad fatigue

Cancerrelaterad fatigue

  Table of contents
  No headers

   

  Kan fysisk aktivitet, både aerob och muskelstärkande, minska fatigue (sjukdomsrelaterad trötthet) samt förbättra kondition och styrka hos patienter under cancerbehandling?

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.