Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025 > Fördjupningsarbeten > Autismspektrumtillstånd

Autismspektrumtillstånd

  Table of contents
  No headers

  Hur påverkas välmående/QoL/symtom av fysisk aktivitet hos personer med autismspektrumtillstånd?

  P: Personer med AST

  I: Fysisk aktivitet

  C: Ingen åtgärd

  O: Välmående/Quality of Life/symtom (stereotypiska beteenden)

   

  Introduktion

   

   

  Frågeställning

   

  Littertursökning

   

  Resultat

   

  Diskussion

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.