Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, AMC22B > Fördjupningsarbeten > Fysisk aktivitet vid osteoporos

Fysisk aktivitet vid osteoporos

  Table of contents
  No headers

  Jenny Crone

   

  FrågeställningFör kvinnor över 50 år, kan regelbunden styrketräning under minst 6 månader påverka bentätheten?

   

   

  Population: Kvinnor över 50 år

  Intervention: Regelbunden styrketräning, 2-3 ggr/vecka under minst 6 månader

  Kontrollgrupp: Kvinnor över 50 år som ej styrketränar

  Utfallsmått: Bentäthet

   

   

  Introduktion Osteporos är en folkhälsosjukdom som drabbar kvinnor och män världen över och medför stora sociala och samhällsekonomiska konsekvenser. För individen kan det leda till dysfunktion och fraktur, nedsatt självständighet och även förtida död. Den uppskattade förekomsten av osteoporos i Sverige hos kvinnor över 50 år är 22% enligt FYSS. Incidencen förväntas öka i takt med befolkningens stigande ålder.

  Osteoporos är en riskfaktor för fraktur och ofta är det just efter en lågenergifraktur i höftled, överarm eller handled som utredning och behandling påbörjas. 

  Bentätheten i skelettet ökar under livets första två decennier och når Peak Bone Mass i tidiga vuxenåren.  Därefter minskar bentätheten med åldern och hos kvinnor skyndas det på ytterligare efter menopaus. Efter 65 års ålder är förlusten i bentäthet lika stor hos män som hos kvinnor. 

  Genetik, livsstilsfaktorer såsom fysisk aktivitet, rökning, nutrition påverkar bentätheten hos individen. Studier visar att både under unga år och senare i livet kan rätt råd om träning förebygga förlust av benmassa och även bromsa takten för nedbrytning. Rätt träning ökar därutöver musklernas styrka och funktion och tillsammans med balansträning effektivt minskar risken för fall. Fallprevention lyfts i många studier som en av de viktigaste åtgärderna, tillsammans med farmakologisk behandling, som sekundärpreventiv behandling (Läkartidningen. 2016;113:D9H6 Nationella riktilinjer ska förebygga frakturer)

   

  Referenser:

  FYSS 2016-12-05 Fysisk aktivitet vid osteoporos Ann-Charlotte Grahn Kronhed, medicine doktor, legitimerad sjukgymnast, Rehab Väst, Vadstena, Närsjukvården i västra Östergötland Eva L. Ribom, docent, legitimerad fysioterapeut, Akademiska sjukhuset, Uppsala

  Läkartidningen 2016;113:D9H6 Nationella riktilinjer ska förebygga frakturer

  Effects of Exercise on Bone Status in Female Subjects, from young girls to menopausal women: an overview of systematic reviews and meta-analyses; 8 feb 2016; Jincheng Xu, Giovanni Lombardi, Wei Jiao, Giuseppe Banfi

  Prescribing physival activity for the prevention and treatment of osteoporosis in older adults; 22 sept 2017; Lachlan B Mcmillan, Ayse Zengin, Peter R Ebeling, david Scott

   

  Fysiologiska effekter vid fysisk aktivitet

  Frågeställning

  Litteratursökning

  Resultat

  Diskussion

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.