Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, AMC22B

Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, AMC22B

  Table of contents
  No headers

  Välkommen till wikisidan för kursen Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, AMC22B.

  Här kommer du som kursdeltagare att genomföra ditt fördjupningsarbete. Syftet med detta är att du mer i detalj ska få studera sambanden mellan fysisk aktivitet och hälsa vid en viss diagnos eller sjukdomsgrupp som du själv väljer. Du kommer genom arbetet också att få öva din förmåga att formulera en specifik frågeställning, och att söka, sammanställa och kritiskt granska vetenskaplig evidens utifrån den frågeställningen.

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.