Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar (MC3016) > Vaccinationer > Grupp 14

Grupp 14

  Table of contents
  No headers

   Av: Annika Holmgren, Najat Makhoul & Sara Helgesson

   

  Hur bemöts föräldrar/personer som är tveksamma till vaccinationer?

  Föräldrarna får bestämma om barnet ska vaccineras eller inte. Det finns föräldrar i Sverige som är tveksamma och motståndare till vaccinationer. Det är viktigt att möta de föräldrarna genom att vara ärlig och respektfull gentemot dem (Läkemedelboken, 2014).

  Vid kommunikation med tveksamma föräldrar har det visat sig betydelsefullt både vad som sägs, av vem det sägs, hur det sägs och hur det förmedlas att vaccinationer är viktigt. Ett respektfullt bemötande som är individuellt utformat och i kombination med att stämma av förståelsen i flera omgångar är positivt för att skapa en bra dialog (Lindberg, 2013). Föräldrar bör få all information om varför de bör vaccinera sina barn och om riskerna att inte göra det. Föräldrarna bör även veta om att slutar man vaccinera, kommer dessa sjukdomar tillbaka (Krantz, Sachs & Nilstun, 2004).  En viktig utgångspunkt i samtalet med föräldrarna är att ta reda på orsaken till deras tveksamhet/motstånd, och bemöta dem utifrån detta. Exempelvis om det är något negativt om vaccinet som föräldrarna sett eller hört via exempelvis media kan ansvarig sjuksköterska be dem ta fram källan till påståendet för att lättare svara mot frågor (Lindberg, 2013; Rikshandboken, 2013).

   

  Alla familjemedlemmar som är intresserade av att diskutera vaccinationsprogrammet med barnhälsovården är välkomna. Det är viktigt att tala om för föräldrarna att inget vaccin är riskfritt, men om man drabbas av den sjukdomen vaccinet är tänkt att skydda mot kan konsekvenserna bli allvarliga. Föräldrarna bör även få information om att vaccin oftast har minimala risker och risken att drabbas av allvarliga sjukdomar på grund av vaccinet på lång eller kort sikt är små. Information om vaccinet, effekten av det och om konsekvensen om man inte tar vaccinet är således viktiga ämnen att ta upp (Rikshandboken, 2013).

  Det är viktigt att föräldrarna får veta att anledningen till att sjukdomarna inte finns längre är att man har en stor vaccinationstäckning. Vid utomlandsresa kan risken att drabbas av sjukdom bli större, eftersom alla andra länder i världen inte har lika hög vaccinationstäckning. Samtalet kan kompletteras med en skriftlig information och eventuellt stöd från olika länkar. Om föräldrarna väljer att inte vaccinera sina barn, så är de ändå välkomna till barnhälsovården för hälsokontroller och råd.  Det är viktigt att dokumentera att föräldrarna fått information och tagit ställning. Dessa föräldrar behöver allt stöd de kan få, utan att sjuksköterskan tjatar på föräldrarna om vaccinering (Riskhandboken, 2013).

   

  Referenslista

  Krantz, I; Sachs, L & Nilstun, T, (2004). Ethics and vaccination. 1403-4948. DOI: 10.1080/14034940310018192.

   

  Lindberg, A (2013). Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt. Trots vaccinkritik är anslutningen till barnvaccinationsprogrammet unikt hög. Läkartidningen, 110 (16).

  Läkemedelsverket (2014). Uppsala: Läkemedelsverket.

   

  Rikshandboken, (2013). Tveksamma föräldrar [När, hur och varför?] Hämtad 14 december , 2013 från, Rikdshandboken Inera Ab, www.rikshandboken-bhv.se.

   

   

  This page has no content. Enrich DU Wiki by contributing.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.