Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar > Vaccinationer > Grupp 9

Grupp 9

  Table of contents
  No headers

  This page has no content. Enrich DU Wiki by contributing.

  Files (2)

  Comments (4)

  Viewing 4 of 4 comments: view all
  Heltäckande arbete där jag tycker ni fått med allt man vill veta. Möjligen skulle det vara intressant med fler siffror hur det ser ut i omvärlden Hur hög är prevalensen i utvecklingsländer? Texten skulle bli bättre om ni bearbetade den mer. Det förekommer en del konstiga meningar och i en del stycken saknas flyt i texten. Finns en referens som heter (3). Vad betyder det? Intressant med diskussion om vaccinering av äldre mot bältros. Tack för ett intressant arbete!
  Posted 09:28, 14 Dec 2016
  Intressant arbete där alla delar finns med. Ni behöver se över referenshanteringen i hela arbetet - t.ex. finns det två olika referenser från Folkhälsomyndigheten 2016 så ni måste särskilja dem, websidornas titel ska inte skrivas med kursiv stil, vad står referenserna (3) och (7) för? Se över meningsuppbyggnad, speciellt i sista stycket med rubriken diskussion. Det kanske ser bättre ut om länkarna ligger efter referenslistan. Bra jobbat:)
  Posted 11:03, 14 Dec 2016
  Se även över referenslistan så att referenserna står i alfabetisk ordning:)
  Posted 11:06, 14 Dec 2016
  Fint arbete.
  Bra rubriker med relevant innehåll.
  Saknar lite information om prevalensen globalt. Ni skriver att vattkoppor finns över hela värden, men i vilken utsträckning? Sedan som ovan stående har skrivit så får in titta lite extra på referenserna.
  Tack för intressant arbete.
  Vänlig hälsning
  Elin Thomsgård
  Posted 11:31, 14 Dec 2016
  Viewing 4 of 4 comments: view all
  You must login to post a comment.