Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Evidensbaserat arbetssätt och forskningsmetodik inom fysioterapi, MC3026 > PM-arbeten > Validering av San Salvadour skalan,

Validering av San Salvadour skalan,

  Table of contents
  No headers

  Validering av San Salvadour skalan, en smärtbedömningsskala för personer med svåra motoriska kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar

  Kerstin Hagström Backe och Kristina Flynner
  Bakgrund
  Syfte
  Frågeställningar
  Metod
  Etiska överväganden (kommer att fyllas på under arbetet med Wiki 2)
  Reflektion (kommer att fyllas på under arbetet med Wiki 3)

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.