Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Evidensbaserat arbetssätt och forskningsmetodik inom fysioterapi, MC3026 > PM-arbeten > Gustav Söderström och Robin Ström

Gustav Söderström och Robin Ström

  Table of contents
  No headers

  Skriv under följande rubriker i er Wiki:

  -   Titel och författare

   

  -   Bakgrund

   

  Trokanterit, eller greater trochanteric pain syndrome(GTPS), är en vanligt förekommande diagnos inom primärvård. 1,8 patienter per 1000 inom primärvård beräknas ha smärta från trokanter major. Man räknar med att 10-20% av alla patienter som söker primärvård för höftproblem har GTPS(1). Ett år efter första besöket hade 36% fortfarande smärta från trokanter major, efter fem år var siffran 29%. Risken för kvarvarande smärta var större om patienten även hade artros i nedre extremitet. Fem muskelsenor har sin infästning på trokanter major och det finns tre närliggande bursor i samma område. Termen GTPS inkluderar tendinopatier, senskador och bursiter(2). GTPS kan debutera i alla åldrar men det tycks vara mest vanligt i åldrarna 40-60 år. De flesta studier påvisar en kvinnlig dominans med 4:1. Även om mekanismen bakom detta är okänd har det föreslagits att det kan bero på en anatomisk skillnad i bäckenet som ger högre belastning på iliotibialbandet(2). Prevalensen av GTPS är större hos patienter med obesitas, ländryggssmärta, knäsmärta och benlängdsskillnad(2).

   

  Det finns flertalet behandlingsalternativ vid GTPS, bland annat kortisoninjektion, töjning, styrketräning, dry needling, akupunktur, laser, viktnedgång, NSAID och kirurgi. Den vanligaste behandlingsformen inom primärvård är kortisoninjektion. Effekten av kortisoninjektion mot trokanter major vid GTPS är i studier 60-100%. Dock saknas långtidsuppföljning i dessa studier varför effekten på längre sikt är oklar.

   

  Stötvågsbehandling är vanligt vid behandling av sen- och muskelbesvär. Studier visar god effekt vid behandling av lateral epikondylalgi, patellartendinopati, plantar fasciit och achillestendinopati(referenser).

   

  Stötvåg är en effektiv behandlingsmetod vid vissa åkommor och har visat lovande resultat vid behandling av GTPS. Denna patientgrupp är vanlig i primärvården men ännu är det inte klarlagt vilken som är den bästa behandlingen för långsiktigt goda resultat.

   

  -   Syfte

   

  Undersöka huruvida stötvågsterapi är en bra behandlingsmetod vid GTPS.

   

  -   Frågeställningar

   

  Är stötvågsterapi en bättre behandlingsmetod jämfört med ett hemträningsprogram?

   

  -   Metod

   

  För att försöka besvara frågeställningen kommer en interventionsstudie att utföras. Populationen är primärvårdspatienter med kliniskt diagnostiserad GTPS. Deltagarna kommer att randomiseras till två grupper där den ena får behandling med stötvåg och den andra får ett hemträningsprogram. Urvalet sker på Vårdcentral Läkarhuset. Utfallsmått är VAS, frågeformulär samt kliniska tester.

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.