Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära (MC1078) > Sjukdomar i wiki att välja mellan ht18 > Ulcus (magsår)

Ulcus (magsår)

  Table of contents
  No headers

  Inledning

  Ulcus, det latinska namnet för magsår, är sår som bildats i magsäckens eller tolvfingertarmens slemhinna. Uppskattningsvis har ca 4 % av Sveriges befolkning magsår men tack vare effektiv behandling som minskar återfall är siffran sjunkande. Tidigare trodde man att kost och levnadssätt, såsom t.ex. stress, var en orsak till att magsår bildades men det har visat sig inte stämma om man för övrigt är frisk. (Bendt, 2018) (Lindberg, 2010)

  Orsak

  Oftast beror magsår på Helicobacter pylori, en bakterie som sprids via avföring, mat och vatten. Bakterien inflammerar slemhinnan i magsäcken eller tolvfingertarmen som då får svårare att stå emot magens frätande saltsyra. (apoteket, u.å) Man har dock sett att så liten andel som 10-20% av de som smittats med H. pylori utvecklar magsår. Orsaken till att så många kan gå med bakterien utan att magsår uppstår är oklar men risken ökar hos äldre som medicinerar med slemhinneskadande läkemedel. (Lindberg, 2010) En annan orsak och bidragande faktor till magsår kan just vara användande av läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra och vissa antiinflammatoriska och smärtstillande mediciner. Dessa läkemedel minskar bildningen av ämnen i magsäcken och tolvfingertarmen som skyddar mot den frätande saltsyran. Regelbundet och långvarigt intag kan påverka slemhinnan så pass mycket att sår uppstår. (Bendt, 2018) Rökning och alkoholkonsumtion kan också bidra till uppkomsten av magsår p.g.a. att slemhinnan i magen irriteras. (apoteket, u.å)

  Symptom

  De vanligaste symptomen är värk i magens övre del, illamående och sura uppstötningar. Om såret sitter i tolvfingertarmen kan värken upplevas som värst mellan måltiderna och lindras om man äter något. Sitter såret i magsäcken upplevs däremot smärtan öka i samband med måltid. (apoteket, u.å) Mer komplicerade former av magsår (brustet eller blödande) kan ge symptom som kraftig värk i magens övre del, kräkningar som innehåller blod eller liknar kaffesump. Det kan också göra att bajset blir svart, orsaka viktnedgång och svårare att svälja. (Bendt, 2018) Ibland finns inga symptom alls förrän magsåret är blödande eller har brustit. (Lindberg, 2010)

  Diagnos

  Symptomen för magsår kan påminna om en rad andra sjukdomar, däribland cancer, varför det kan vara nödvändigt med flera undersökningar och provtagningar för att ställa rätt diagnos. (Bendt, 2018) Undersökning sker oftast med gastroskopi som är det enklaste och snabbaste sättet att bedöma och fastställa sjukdomen. Då tas även ett vävnadsprov från såret för att utesluta cellförändring. (Lindberg, 2010) Andra prover kan vara blodprov, utandningsprov eller avföringsprov för att undersöka om det finns H. pylori. (Bendt, 2018)

  Behandling och komplikationer

  Även om ett magsår kan läka av sig själv ska det alltid behandlas eftersom det oftast annars kommer tillbaka. Beroende på orsaken till magsåret och var det sitter ges olika behandlingar. Beror magsåret på H. Pylori ges en kombinationsdos av antibiotika tillsammans med läkemedel som hämmar produktionen av saltsyra i magen, sk. protonpumpshämmare. Exempel på detta är läkemedlet Omeprazol. Beror magsåret på läkemedelsanvändning behandlar man med protonpumpshämmare eller med preparat som neutraliserar saltsyran i magsäcken. Om möjligheten finns sätts eller byts det orsakande läkemedlet ut. Om såret sitter i magsäcken görs alltid en uppföljande gastroskopi efter avslutad behandling för att se hur såret läkt och säkerställa att det inte är cancer. Om man efter behandling av ett sår i tolvfingertarmen är helt symptomfri behövs ingen efterkontroll. Magsår kan också utvecklas till ett blödande magsår, då har ett blodkärl i slemhinnan brustit. Vid en sådan komplikation krävs akut sjukhusvård där läkaren genom ett gastroskop kan limma eller häfta ihop blodkärlet. Ibland behövs även blodtransfusion. Ett brustet magsår kan också uppstå om såret går igenom väggen på magsäcken eller tolvfingertarmen och innehållet läcker ut i bukhålan. Då krävs operation där läkaren syr ihop såret för att inte maginnehållet ska skada andra organ i buken. (Bendt, 2018)

  Prognos

  Prognosen för magsår är mycket god då det oftast är lätt att behandla och de flesta som drabbas blir helt bra. (Bendt, 2018) Dödligheten till följd av magsår är 2 fall på 100 000 insjuknade per år. (Lindberg, 2010)

   

  Referenslista

  Apoteket (u.å). Magsår. Hämtat 2018-11-26 från https://www.apoteket.se/om-lakemedel...besvar/magsar/

  Bendt A. (2018). 1177 Vårdguiden.Magsår. Hämtat 2018-11-26 från https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Magsar/#

  Lindberg G. (2010). Netdoktorpro. Ulcus/Magsår. Hämtat 2018-11-26 från https://www.netdoktorpro.se/gastroen.../magsar-ulcus/

  Files (0)

   

  Comments (3)

  Viewing 3 of 3 comments: view all
  intressant läsning! I alla år har kopplingen mellan magsår och ett stressigt liv fullt med oro gjorts men aldrig att det skulle bero på en bakterie. Du skriver att tidigare trodde man att magsår berodde på levnadssättet men att det inte gick att styrka om man var frisk i övrigt. Kan man utveckla magsår på grund av stress och kostvanor om man lider av en kronisk sjukdom?
  Bra artikel och fina referenser!
  Posted 10:06, 2 Jan 2019
  Intressant och välskriven text med tydliga rubriker. Tycker om att den är kort, med mycket fakta som ger en god bild av sjukdomen. Har en fundering, hur upptäcker man ett blödande magsår? Är det tydliga symtom så att man fort kan söka vård eftersom det krävs akut sjukvård?
  Bra jobbat!
  Posted 09:59, 4 Jan 2019
  Bra och informativ text, tycker du fick med de viktigaste punkterna. Intressant att det inte stämmer att stress kan orsaka magsår, vilket jag trodde (och säkert många andra). Något jag också fått för mig att är att magsår är något man ofta får dras med, och som gärna återkommer. Men du skriver att det flesta drabbade blir helt bra, så stämmer kanske inte alls? Snyggt jobbat! edited 18:35, 7 Jan 2019
  Posted 18:33, 7 Jan 2019
  Viewing 3 of 3 comments: view all
  You must login to post a comment.