Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära (MC1078) > Sjukdomar i wiki att välja mellan ht18 > Njursten

Njursten

  Table of contents
  No headers

   

  Bakgrund

  Att stenar förekommer i urinvägarna är vanligt, 75-90% av stenarna kommer ut av sig själva (Lindqvist & Svensson, 2018). De salter vi normalt har i urinen fälls ut till kristaller och bildar stenar. Stenarna varierar i storlek och de flesta består av kalciumkristaller (Setterberg, 2011). Blir saltkoncentrationen för hög, vid exempelvis för litet intag av vätska eller förlust av stora mängder vätska, diarré, bildas stenar lättare (Björklund, 2017).

   

  Symtom

  • Intensiv smärta i sidan eller ryggen på den sida där stenen fastnat är vanligast. Smärtan kan vara dov eller skärande och kommer ofta i intervaller och kan stråla ner mot underliv eller ljumske (Björklund, 2017).
  • Patienten har ofta svårt att vara still då den försöker hitta en position som lindrar smärtan. En patient med njursten ligger nästan aldrig still på en brits (Lindqvist & Svensson, 2018).
  • Känsla av uppblåsthet i mage, illamående och kräkningar (Björklund, 2017).
  • Blod i urinen (Lindqvist & Svensson, 2018).
  • Njurstensanfall kan ge feber upp till 38 grader utan infektion. Hög feber kan vara tecken på allvarlig infektion med risk för sepsis (Lindqvist & Svensson, 2018).
  • Ibland ger stenarna inga symtom utan upptäcks i samband med andra röntgenundersökningar (Lindqvist & Svensson, 2018).

   

  Diagnos

  • Patientens berättelse om sina besvär samt läkarundersökning ligger till grund för diagnos (Björklund, 2017).
  • Datortomografi, skiktröntgen, bekräftar misstanke om stenar (Björklund, 2017).
  • Urografi, kontraströntgen, visar både förekomst av stenar och om dessa gett några skador på njuren (Björklund, 2017).

  Bisköldkörtelns funktion brukar även kollas så att stenbildning inte beror på överproduktion i den. Om en sten kommer ut kan den analyseras för att ta reda på vad som orsakat att den bildats. (Setterberg, 2011)

   

  Behandling

  Behandling av svåra smärtor, som kan uppstå då små stenar pressas fram genom urinledaren, sker med smärtstillande eller inflammationsdämpande läkemedel (Björklund, 2017).

  Större stenar som fastnar i urinledaren kan få urinflödet att stanna av helt och trycket på njuren kan bli högt. Blir trycket högt under längre tid kan njuren skadas. Dessa stenar måste tas bort och det sker genom stötvågsbehandling, ESVL. Stenen krossas och kan sedan kissas ut. Flera behandlingar kan bli nödvändigt för att stenbitarna ska bli tillräckligt små för att kunna passera ut genom urinledaren (Björklund, 2017).

  Stora stenar som fastnar i njurbäckenet kan leda till njurbäckeninflammation.

  Operation genom titthålsoperation kan bli aktuellt om stenen är för stor för att krossas eller sitter illa till för stötvågsbehandling (Björklund, 2017).

   

  Förebyggande behandling

  I förebyggande syfte kan det vara bra att dricka mycket, mer utspädd urin minskar risken för att det ska bildas kristaller och sköljer också lättare ut små stenar som bildas. Extra vätska under ett pågående njurstensanfall ska undvikas då det istället kan orsaka mer smärta (Björklund, 2017).

  Genom att minska mängden mjölk- och köttprodukter, undvika mat som innehåller mycket oxalsyra samt att ej överdosera c-vitamin kan vi minska risken att få njursten då dessa ger ökad risk för stenbildning (Setterberg, 2011).

   

  Förekomst

  Förekomsten av njursten ökar både i Sverige och i världen. Vår ökade levnadsstandard och förändrade kostvanor tros vara orsaken. Njursten drabbar dubbelt så många män som kvinnor. Snittåldern på en patient med akut njurstensanfall är 40 år, men patienter i alla åldrar drabbas. Hälften av de som någon gång drabbats av njursten får återfall inom tio år (Lindqvist & Svensson, 2018).

   

  Referenser

  Björklund, K. (2017). Njursten. Hämtad 2018-12-03 från https://www.1177.se/dalarna/Fakta-oc...omar/Njursten/

  Lindqvist, K. & Svensson, H. (2018). Njursten. Hämtad 2018-12-03 från https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1249

  Setterberg, E. (2011). Medicin 1 och 2. (1. uppl.) Stockholm: Liber.

  Files (0)

   

  Comments (3)

  Viewing 3 of 3 comments: view all
  Du har skrivit en text som är lätt att förstå i mitt tycke! Att du använt dig av punktform under vissa underrubriker hjälper till. Två saker tänkte jag dock på. Den första var att du skrev att bisköldkörtelns funktion ibland kollas så att stenbildning inte beror på överproduktion i den. Överproduktion av vad, och varför påverkar det? Den andra var att stora stenar som fastnar i njurbäckenet kan leda till njurbäckeninflammation. Är detta allvarligt, eller kan leda till allvarliga skador? Annars en mycket bra text, och speciellt intressant tyckte jag det var att läsa om att vår ökade levnadsstandard och förändrade kostvanor tros vara orsaken till ökad förekomst av njursten!
  Posted 19:41, 28 Dec 2018
  Bra, lättläst uppbyggnad av din text tycker jag.
  Min man hade för ett antal år sedan ett par njurstensanfall och han passar klockrent in på den patientbeskrivning som din text ger. Har minsann fått höra att smärtan vid ett njurstensanfall är värre än smärtan vid förlossning!!
  En sak jag inte hittade i din text var att en vanlig initial behandling av en njurstenspatient som söker hjälp på akuten är att man får en muskelavslappnande medicin för att för att lindra kramperna som dessa patienter ofta får. Detta blev vi upplysta om på akuten och det var också denna medicin som gjorde smärtan hanterbar för min man.
  Jag fick ta till Google vid ett par tillfällen när jag läste texten, till exempel: vad är oxalsyra? Det kan vara bra att ge en kort förklaring av de lite ovanligare orden i i texten.
  I övrigt, bra jobb!!
  Posted 17:19, 1 Jan 2019
  Bra, lättläst och välskriven artikel!
  funderar över varför dubbelt så många män drabbas, finns det någon förklaring/forskning på det? t.ex. olika urinvägar/ledare eller annorlunda kosthållning hos män?
  Posted 19:27, 6 Jan 2019
  Viewing 3 of 3 comments: view all
  You must login to post a comment.