Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära (MC1078) > Sjukdomar i wiki att välja mellan ht18 > Lungcancer

Lungcancer

  Table of contents
  No headers

   

  Definition

  Lungcancer orsakas av en cancertumör i någon av lungorna, det innebär att en eller flera friska celler förändras och utvecklas till cancerceller. (Schultz, 2017). Sjukdomen kan därifrån sprida sig i kroppen via metastaser, så kallade dottertumörer, lokalt till skelett och lymfkörtlar och via fjärrmetastaser till lever, binjurar, centrala nervsystemet och huden. (Medibas, 2012). 

  Lungcancer delas in i två huvudgrupper - småcellig och icke-småcellig lungcancer. Icke-småcellig lungcancer är vanligast förekommande och är exempelvis adenocarcinom och skivepitelcancer. (Internetmedicin, 2018). Adenocarcinom är en slags körtelcancer där cancern växer från de körtelceller som finns i lungorna. (Schultz, 2017). Skivepitelcancer börjar i bronkerna som sedan går ut i lungorna (Ståhle, 2016). Småcellig lungcancer drabbar ungefär 15% av alla lungcancerpatienter. (Schultz, 2017).

   

  Förekomst

  Lungcancer är idag den sjätte vanligaste cancerformen i Sverige. Det är också den cancer som flest cancerpatienter dör av. År 2016 fick 3868 män och kvinnor i Sverige diagnosen lungcancer. (Socialstyrelsen, 2018).

  Vanligast är att personer över 70 år insjuknar. Både kvinnor och män drabbas. Bland kvinnor har sjukdomen ökat medan mäns sjukdomsantal har minskat, detta har ett tydligt samband med att allt fler kvinnor sedan 1950-talet röker medan män röker mindre. Vid tidig upptäckt är chansen att överleva god men tyvärr upptäcks lungcancer oftast i ett sent skede vilket gör dödligheten stor. (Socialstyrelsen, 2018). 

   

  Orsak 

  Den absolut vanligaste orsaken till lungcancer är rökning, främst aktiv men även passiv rökning kan framkalla sjukdomen. (Schults, 2017) 

  Luftföroreningar från avgaser, radon och asbest är också riskfaktorer för att drabbas av lungcancer. (Schultz, 2017). Radon är en strålning som finns naturligt i mark, vatten och i byggnadsmaterial som tex. blåbetong. (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2016). Asbest förekommer i byggmaterial som eternit, kakelfogar och värmeisolering i rör. Båda dessa ämnen är också sådant som kopplas ihop med en ökad risk för att drabbas av lungcancer. Personer som bor eller jobbar med t ex. rivning och olika hantverksyrken i äldre hus där dessa material fortfarande finns och som då utsätts för damm och strålning löper ökad risk att drabbas av lungcancer (Arbetsmiljöverket, 2016). Rökning i samband med exponering är en ytterligare förhöjd riskfaktor. Blåbetong slutade tillverkas 1975 (Schultz, 2017) och asbest totalförbjöds 1982 (Arbetsmiljöverket, 2016) 

   

  Symptom

  Symptom på lungcancer kan ofta vara svåra att urskilja då personer som drabbas ofta redan har symptomen som en bieffekt av rökning. Det kan till exempel vara: 

  ·     Långvarig hosta (torr eller blodig)

  ·     Pip i bröstet

  ·     Andfåddhet trots liten eller ingen ansträngning

  ·     Upprepade lunginflammationer

  ·     Viktminskning

  (Schultz, 2017)

   

  Diagnostik

  Lungcancer brukar diagnosticeras genom att man efter patientberättelse, kroppsundersökning och lungröntgen får göra en eller flera av dessa undersökningar:

  ·     Datortomografi (DT) - En skiktröntgen där flera röntgenstrålar träffar kroppen från olika håll och på så vis kan fotografera kroppens vävnader.  (Tuominen, 2018).

  ·    Positronemissionstomografi (PET) - Görs ofta tillsammans med en DT och kallas då PET/DT. Det är ett sätt för att kunna se kroppens anatomi, bedöma om det är god- eller elakartad cancer och utbredning i kroppen. Används också för att se om behandling av tumörer haft någon verkan. (Tuominen, 2017).

  ·     Bronkoskopi - Ett böjligt rör med en kamera kopplad till en dataskärm förs ner i luftrören kan läkaren undersöka luftrören. (Schelin, 2016)

   

  Behandling

  Behandling av lungcancer brukar ofta vara en kombination av operation, strålning och cytostatika. Behandlingen beror på vilken typ av lungcancer det är och var tumören sitter. (Schultz, 2017).

  Vid tidig upptäckt kan lungcancer opereras .Eftersom varje lunga är uppdelad i två respektive tre lober kan man, om cancern är tydligt avgränsad, ta bort enbart den lob där cancern växer. Är fler än en lob sjuk tas hela lungan bort. (Schultz, 2017). Efter operation kan cytostatika (cellhämmande medel) användas för att döda eventuella kvarvarande cancerceller och få dem att sluta växa (Clercq, 2018). Om cancertumörerna är för stora för att opereras kan man kombinera strålning och cytostatika. (Schultz, 2017). 

  Har cancern blivit för svår och inte kan botas erbjuds man som patient palliativ vård, den vård som inte botar men kan bromsa och lindra sjukdomen. (Schultz, 2017).  

   

  Referenser

  Schultz, S. 1177 Vårdguiden. (2017) Lungcancer – 1177 Vårdguiden. Hämtad 2018-11-28 från: https://www.1177.se/Dalarna/Tema/Cancer/Cancerformer-och-fakta/Cancerformer/Lungcancer/

  Medibas. (2012). Lungcancer – småcellig. Hämtad 2018-11-28 från  https://medibas.se/handboken/kliniska-kapitel/lungor/patientinformation/tumorer/lungcancer--smacellig/

  Internetmedicin. (2018). Lungcancer. Hämtad 2018-11-28 från: https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=618

  Ståhle, E. (2016). Lungcancer – Hjärtlung. Hämtad 2018-11-28 från: https://www.hjart-lung.se/lungor/diagnos-lungor/lungcancer/

  Socialstyrelsen. (2018). Cancer i siffror 2018. Hämtad 2018-11-28 från: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20976/2018-6-10.pdf

  Strålsäkerhetsmyndigheten. (2016). Vägen till ett radonfritt boende – Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem – ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boendeHämtad 2018-11-28 från: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/b7176285ec09407e97fb4fbdc383f486/vagen-till-ett-radonfritt-boende

  Arbetsmiljöverket. (2016). Asbest – Arbetsmiljöverket. Hämtad 2018-11-28 från: https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/

  Arbetsmiljöverket. (2016). Arbetsmiljöverket – Huvudsakliga risker med asbest. Hämtad 2018-11-28 från: https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/huvudsakliga-risker-med-asbest/

  Strålsäkerhetsmyndigheten. (2017). Radonkällor i inomhusluften. Hämtad 2018-11-28 från: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/radon/vad-ar-radon/radonkallor-i-inomhusluften/

  Regionala cancercentrum i samverkan. (2018). Gällande vårdprogram lungcancer. Hämtad 2018-11-28 från: https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/lunga-och-lungsack/vardprogram/gallande-vardprogram/92.-utredning/

  Touminen, P. (2018). Datortomografi – 1177 Vårdguiden. Hämtad 2018-11-29 från: https://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och-rad/Undersokningar/Datortomografi/

  Tuominen, P. (2017). PET-kameraundersökning – 1177 Vårdguiden. Hämtad 2018-11-29 från: https://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och-rad/Undersokningar/PET-kameraundersokning/

  Schelin, Å. (2016). Bronkoskopi – 1177 Vårdguiden. Hämtad 2018-11-28 från: https://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och-rad/Undersokningar/Bronkoskopi/

  Medibas. (2012). Lungcancer – icke-småcellig. Hämtad 2018-11-28 från: https://medibas.se/handboken/kliniska-kapitel/lungor/patientinformation/tumorer/lungcancer--icke-smacellig/

  Clercq le, L. (2018). Cytostatikabehandling. Hämtad 2018-11-28 från:  https://www.1177.se/Dalarna/Tema/Cancer/Under-och-efter-behandling/Behandlingar/Cytostatikabehandling/

  Files (0)

   

  Comments (4)

  Viewing 4 of 4 comments: view all
  Bra informativ och lättläst artikel. Inget att anmärka på eg. jag hade lagt till att sjukdomen inte behöver ha en orsak. Min granne har aldrig gjort/utsatts för något ”farligt” och drabbades ändå.
  Posted 16:11, 30 Nov 2018
  Snyggt!! Bra och lätt att läsa och förstå! Bra med rubriker och punkter på symtom och diagnostik. Tydligt och bra rubriker med bra innehåll. Känns som du höll dig till det viktigaste och fick med det. Något jag saknade var dock dödligheten. Alltså hur många av de som får diagnosen dör pga den.
  Posted 16:38, 2 Jan 2019
  Imponerande jobb! Precis så här ska en wiki se ut enligt mig. Informativ och lättillgänglig text. Du har verkligen fått ett flyt i din text trots en låååång lista av olika referenser (behövde du verkligen alla dessa) ;) En av mina favoritartiklar som inte lämnade mig med många följdfunderingar. Tack för en intressant läsning och bra jobbat! //Sofia
  Posted 16:28, 3 Jan 2019
  Mycket information i enkla meningar, vilket är en fördel och stort plus i denna artikelform. Den kändes ganska heltäckande utifrån min allmänna kännedom om sjukdomen. Det kan vara intressant att notera att många av de beskrivna orsakerna till cancerformerna är tungt styrda av miljön och den luft som lungorna utsätts för under livet, varför man kanske kan förvänta sig en förändring i dess vanlighet om vi förändrar vår miljö. Ser man dessutom på en film eller serie iscensatt under efterkrigstiden blir man snabbt varse om hur pass mycket folk rökte, överallt och hela tiden, och undrar då kort om det är en vanlig sjukdom idag eftersom många äldre har levt i ett samhälle med utbredd rökning, kommer dagens unga generation som växer upp med rökförbud på allmänna platser och med forskningen som varnar för des effekter att skonas denna sjukdom i större utsträckning, eller har våra storvuxna stadsmiljöer ersatt denna orsakskälla med dålig luft från andra gemensamma källor?
  Posted 17:40, 7 Jan 2019
  Viewing 4 of 4 comments: view all
  You must login to post a comment.