Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära (MC1078) > Sjukdomar i wiki att välja mellan ht18 > Depression

Depression

  Table of contents
  No headers

  Depression

  Depression är en väldigt vanlig sjukdom. Enligt World Health Organization [WHO](2018) är den globala siffran ca 300 miljoner drabbade människor. Var fjärde kvinna och var sjunde man menar statistiken drabbas någon gång i livet (Hedlund, 2016). En depression kan framkallas av yttre orsaker till exempel familjeproblem, sorg eller ett förlorat arbete. Men det kan även komma utan tydlig orsak (Hjärnfonden, u.å.).

  Även fast det finns kända behandlingar och läkemedel mot depression mottar mindre än hälften av alla drabbade behandling. Detta beror på brist av resurser, brist på utbildad personal och social stigmatisering (WHO, 2018). Denna sjukdom är även en kostsam sjukdom. I Sverige kostar denna sjukdom 35 miljarder kronor per år, där 88% är orsakade av långvariga sjukskrivningar (Hedlund, 2016).

   

  Symtom

  En depression börjar oftast med nedstämdhet, oro och ångest, vilket kan bero på olika faktorer. När nedstämdheten funnits där i mer än två veckor och lusten att göra tidigare lustfyllda aktiviteter försvunnit, kan en depression ha utvecklats (Vårdguiden, 2016a). Det är vanligt att få fler symtom förutom redan beskrivna, det kan vara någon av följande:

  • Mer oro och ångest än vanligt
  • Koncentrationssvårigheter
  • Sömnproblem
  • Tappad aptit eller tröstätande
  • Minskad eller tappad sexlust
  • Känsla av hopplöshet och meningslöshet
  • Skuldkänslor (Vårdguiden, 2016a)

  Vidare kan självkänslan tappas och värk i kroppen kan förekomma, så som huvudvärk eller förstoppning. Även ett väldigt ojämnt humör är vanligt och ibland även självmordstankar (Vårdguiden, 2016a). Depression är en sån komplex och svår sjukdom att 10-15 % av de som diagnosticerats med depression tar sitt eget liv (Berntsson & Nornholm, 2017).

   

  Diagnosställning

  Genom ett samtal med en behandlare, det kan vara läkare, psykolog, sjuksköterska eller socionom, får den vårdsökande berätta om sina symtom och hur denne mår. Om samtalet sker med annan än läkare måste ett ytterligare samtal ske, då med en läkare som kan ställa diagnos (Vårdguiden, 2016a). Oftast används skattningsformulär, som till exempel MADRS-S som innehåller 9 frågor där respektive fråga kan ge 0 till 6 poäng. Desto högre sammanlagd poäng, desto svårare depression (Doktorerna, u.å.).

   

  Behandling

  Denna sjukdom kan behandlas på olika sätt, dock rekommenderas förhållandevis fasta dygnsrutiner. Så som att kliva upp och gå och lägga sig vid samma tider, att behålla vardagliga rutiner, att fortsätta arbeta, om det går, samt motionera 3 gånger i veckan. Även psykoterapi och antidepressiva läkemedel kan vara en del av behandlingen (Vårdguiden, 2016a).

  I vår hjärna finns olika signalsubstanser som kommunicerar med kroppens celler, detta hamnar i obalans vid en depression. Serotonin, noradrenalin och dopamin är några av de signalsubstanser som drabbas och dessa påverkar sinnesstämning, känslor och tankar samt att de spelar roll för aptit, sexlust och sömn. Antidepressiva läkemedel påverkar och ökar produktionen av dessa signalsubstanser (Vårdguiden, 2016b).

  De psykoterapi typer som vetenskapligt anses fungera bäst är kognitiv beteendeterapi (KBT) och interpersonell psykoterapi (IPT). KBT innebär att ändra sina tankemönster och inlärda beteenden medan IPT handlar om relationer till andra människor och hur de kan förbättras (Vårdguiden, 2016a).

  I vissa fall hjälper inte läkemedelsbehandling eller psykoterapi då kan man få elbehandling istället, detta är även något som ges till de som har svår depression (Vårdguiden, 2016a). 

   

  Återhämtning

  Vanligtvis känns en förbättring av redan efter några veckor, det kan dock ta upp till mellan månader och år innan återhämtning, och har man en gång haft en depression finns en ökad risk för återfall. Att behålla kontakten med sin psykoterapeut är att rekommendera, även när förbättringen är tydlig för att kunna få fortsatt stöd (Vårdguiden, 2016a). Vanligt är även att tappa tro till sig själv och känna oro för att åter hamna i en depression (Vårdguiden, 2016a), detta är ytterligare orsak att hålla kontakt med en psykoterapeut under längre tid.

   

  Forskning

  Den teorin som används för behandling idag är att det finns brister i signalsubstanserna serotonin, noradrenalin och dopamin. Forskarna är dock inte säkra på att det är hela sanningen, och detta fortsätts det forskas om. En anledning till tveksamhet är att det tar två veckor innan önskad effekt uppnås vid medicinering. Ytterligare anledning är att endast 1/3 får önskad effekt av antidepressiv medicinering, medan 1/3 får lindring och den sista 1/3 får ingen effekt alls (Hedlund, 2016). Tydligt är att mer forskning på området är nödvändigt.

   

   

  Referenslista

  Berntsson, A., Nornholm, M. 2017. Depression. Hämtad den 4 januari, 2019, från Netdoktorpro, https://www.netdoktorpro.se/psykiatr...er/depression/

  Doktorerna. u.å. MADRS-S tolkning för bedömning av depression.  Hämtad den 8 november, 2018, från Doktorerna, https://doktorerna.com/tolkning/madrs-s-tolkning/

  Hedlund, F. 2016. Ett pussel med många okända bitar. Hämtad den 8 november, 2018, från Karolinska institutet, https://ki.se/forskning/ett-pussel-m...a-okanda-bitar

  Hjärnfonden. u.å. Vad är depression? Hämtad den 8 november, 2018, från hjärnfonden, https://www.hjarnfonden.se/om-hjarna...r/depression/#

  Vårdguiden. 2016a. Depression. Hämtad 8 november, 2018, från 1177, https://www.1177.se/Dalarna/Fakta-oc...True#section-1

  Vårdguiden. 2016b. Läkemedel vid depression. Hämtad 8 november, 2018, från 1177, https://www.1177.se/Dalarna/Fakta-oc...id-depression/

  World Health Organisation. 2018. Depression. Hämtad den 8 november, 2018, från World Health Organisation, http://www.who.int/en/news-room/fact...il/depressiono content. Enrich DU Wiki by contributing.

  Files (0)

   

  Comments (7)

  Viewing 7 of 7 comments: view all
  Bra skrivet! Jag saknade dock en anledning till att man som drabbad inte tar emot behandling; ofta är man så utmattad, både fysiskt och psykiskt att man inte orkar eller inte klarar av att be om hjälp. Ibland måste man ju dessutom kämpa rätt så hårt för att få hjälpen. Sedan så tar det ofta ännu längre tid än två veckor för medicinen att funka, kan nog till och med ta cirka 6-8 veckor. /Marie
  Posted 13:07, 19 Dec 2018
  Bra artikel om depression som är så vanligt idag att säkert de flesta har drabbats själv eller känner någon som drabbats.
  Det jag saknade i artikeln var kopplingen mellan depression och självmordstankar/självmord. Vid självmordstankar finns det ofta en bakomliggande depression, vet man hur vanligt det är med självmordstankar bland deprimerade? Finns det större risk för självmordstankar hos vissa grupper? Tänker om det finns någon skillnad mellan män/kvinnor? Läste även att självmordstankar/självmordsförsök och självmord var vanligare bland HBTQ-personer vet man vad det beror på? edited 23:15, 30 Dec 2018
  Posted 00:56, 30 Dec 2018
  Bra jobbat! Tydlig och lätt att förstå din text och det känns som att du har lyckats få med det viktigaste och även fått med mycket info trots så få ord! Något jag saknade var dock om det är många som får återfall och bli deprimerande igen efter att ha tillfrisknat? Samt om några sjukdomar kan ge återkommande depressioner. Hade gärna läst mer om elbehandling, men vet att det var riktigt svårt att sortera ut det man fick plats med.. så är man intresserad av det kan man ju kolla upp det själv faktiskt!
  Posted 16:59, 2 Jan 2019
  Väldigt bra och tydlig artikel! Lätt att läsa och mycket intressant. Bra referering!
  En fundering som dök upp var hur många det finns som är deprimerade, men som inte söker vård? Hur stort är mörkertalet? Är det många som går med självmordstankar som missas pga detta?
  Posted 14:19, 3 Jan 2019
  Oerhört bra artikel, bra och intressant läsning. Detta är ett ämne som är så intressant att läsa om, och du har gjort ett bra jobb med att skriva denna. Lättläst och lättförståelig. Hur ser antalet ut mellan kvinnor och män? Finns det någon skillnad i självmordsstatistiken kring detta? Har för mig att jag läst att antalet män som tar självmord som följd av depression är högre än kvinnor. Sedan tänkte jag hur arv spelar in i denna sjukdom? Finns det anlag för psykisk ohälsa i släktbanden, är risken större att drabbas utav t.ex depression då? Detta har jag läst någonstans. Läst mycket om det för att jag tycker det är så pass intressant, och egna erfarenheter. Som sagt bra skrivet och intressant artikel. Keep up the good work! //Erika
  Posted 10:26, 6 Jan 2019
  En sammanhängande och lättläst artikel. Fick likt kommentarerna ovan funderingar kring personers förmåga, eller i detta fall oförmåga att söka vård. Man kan snabbt dra paralleller till hur folk kan ha problem med att hålla vikten, medan det i fallet för depression handlar om signalsubstanser i hjärnan, en kemi som även här följer en ond cirkel till ohälsa. Klassificeringen av övervikt och depression skiljer sig dock i allmänhet, en mer fysiologisk igenkännbar och den andra mer psykologisk "gömd" åkomma. Trotts detta kan båda dessa åkommor ibland skuldbelägga den drabbade som anses ha dålig karaktär för att den orsakar sin övervikt/depression. Man kan se problematiken skina igenom i artikeln, där man i forskningen letar efter signalsubstanser och i behandlingen arbetar mycket med beteendeterapi. Men kanske kommer det en dag när vi kan förstå depression i sin helhet, på samma vis som vi förstår hur man undviker, och läker ett brunt ben, och gemensamt kan hantera det på samma "avdramatiserade" vis.
  Posted 17:28, 7 Jan 2019
  En väldig bra artikel, välskrivet och strukturerat som gör den lätt att läsa och förstå. Skulle bara vilja haft information om personers egna förmåga/oförmåga att söka hjälp. Är det vanligt att inte be om hjälp fast personen vet om att den behöver det för att orka gå vidare? Säger det igen en väldigt bra artikel.
  Posted 19:58, 7 Jan 2019
  Viewing 7 of 7 comments: view all
  You must login to post a comment.