Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära (MC1078) > Sjukdomar i wiki att välja mellan ht18 > Crohns Sjukdom

Crohns Sjukdom

  Table of contents
  1. 1. Definition
   1. 1.1. Symtom
   2. 1.2. Diagnos
   3. 1.3. Behandling
   4. 1.4. Orsaker
   5. 1.5. Referenser

  Definition

  Crohns sjukdom är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom som kan drabba hela mag-tarmkanalen. Den är dock vanligast i nedre delen av tunntarmen och i tjocktarmen (Benno et al. 2012). I den här artikeln har jag valt att fokusera på det sjukdomstillstånd där tjocktarmen är angripen. Crohns är en så kallad autoimmun sjukdom. Det innebär att kroppens egna immunförsvar angriper tarmslemhinnan, vilket leder till inflammation. (tarmsjukdomar.se) (Setterberg, 2011)

  Symtom

  Vid Crohns sjukdom är tarmen kraftigt inflammerad, vilket innebär att den inte kan ta upp näring som den ska och man förlorar både blod och proteiner. (Johansson, 2015) De vanligaste symtomen är feber, buksmärtor, blodblandade diarréer, blodbrist och avmagring. Det är även vanligt att man drabbas av bölder, fistlar och sprickor i ändtarmsöppningen. Sjukdomen går i skov, vilket innebär att man periodvis mår bättre. (Benno et al. 2012) (1177.se)

  Diagnos

  För att kunna ställa diagnosen Crohns sjukdom finns olika metoder. De vanligaste är:

  Rektoskopi – ett smalt rör förs in i ändtarmen. Genom röret kan man se hur tarmen ser ut och även ta vävnadsprov.

  Koloskopi – En tunn slang förs in i ändtarmen, genom vilken man kan se och fotografera hela tjocktarmen och nedre delen av tunntarmen samt ta vävnadsprover.

  Det kan vara svårt att skilja mellan Crohns sjukdom och Ulcerös Kolit eftersom många symtom är desamma för de två sjukdomarna, vilket betyder att diagnosen kan ändras (magotarm.se)

  Behandling

  Eftersom sjukdomen är kronisk så syftar behandlingen till att minska och lindra inflammationen. Hur behandlingen ser ut beror på sjukdomsbilden hos den drabbade. Man kan få behandling i form av läkemedel och/eller kirurgiskt ingrepp. (1177.se) Läkemedelsbehandlingen består oftast av kortison och cellgifter och ges i syfte att hämma immunsystemet och därigenom minska inflammationen. (Benno et al, 2012) Om läkemedelsbehandlingen inte hjälper, framförallt vid svår och akut inflammation, kan man operera bort en del av tjocktarmen. I mycket svåra fall kan man operera bort hela tjocktarmen. Då får man en påse på magen – stomi – antingen tillfälligt för att avlasta tarmen, eller som en permanent lösning. (1177.se) (magotarm.se)

  Orsaker

  Den direkta orsaken till Crohns sjukdom är en inflammation i tarmen, men vad som orsakar denna vet man ännu inte. Det man vet är att kroppens lymfocyter reagerar mot en mikroorganism, som normalt inte är sjukdomsframkallande i tarmkanalen, och angriper tarmslemhinnan. Man vet även att det finns en viss ärftlighetsfaktor. Orsaker kan också finnas i kost och miljö, men man vet ännu inte vilka de kan vara. (Setterberg, 2011) (capiostgoran.se) 

   

  Förekomst

  Cirka 20 000–35 000 svenskar lider av Crohns sjukdom. Varje år insjuknar cirka 750 personer, varav de flesta är 15–30 år. Ungefär lika många män som kvinnor drabbas. (magotarm.se) Antalet insjuknande ökar i västvärlden. Orsaken till detta är ännu okänd, men livsstil och kostvanor bör ha med saken att göra. (Setterberg 2011)

  Referenser

  1177 Vårdguiden. Crohns sjukdom. (2017). Hämtad från: https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Crohns-sjukdom/

  Benno, P., Ernberg, I., Midvedt, T., Möllby, R., Norin, E., & Svenberg, T. (2012). Magen: Bakterier, buller och brak. Karolinska Institutet: University Press

  Healthcare Media. Crohns sjukdom. (2013). Hämtad från: https://tarmsjukdomar.se/crohns-sjukdom/

  Johansson, M. (2015). Magstarkt!. Sundbyberg: Pagina Förlag

  Magtarmförbundet. Crohns sjukdom. Hämtad från: http://magotarm.se/vad-vi-gor/diagnoserfilmer/ibd/

  Setterberg, E. (2011). Medicin 1 & 2. Stockholm: Liber

  Files (0)

   

  Comments (3)

  Viewing 3 of 3 comments: view all
  Bra och lättläst artikel som ger en översikt av Crohns sjukdom.
  Saknar dock information om övriga inflammatoriska tarmsjukdomar? Ulcerös kolit nämns, men även IBD finns. Hade varit intressant att i texten få reda på att det finns flera och vad skillnaderna mellan de olika sjukdomarna är.
  Posted 12:51, 3 Jan 2019
  Bra info om Cronhs sjukdom! Denna sjukdom ville jag veta mer om.
  Jag undrar om det finns några rekommendationer kring kosten? Kan en viss diet underlätta för tarmen under skoven? //Theresa
  Posted 07:20, 7 Jan 2019
  Bra upplagd text, lättläst och utan onödiga utsvävningar. Funderar kanske lite på om/hur kroppsfunktionerna påverkas i svårare fall, och om symptomen också då förändras ytterligare? Kan den till och med vara dödlig? Vet också från mitt eget arbete att sjukdomen delar många symptom med tjocktarmscancer, kunde varit värt att nämna då det kanske är den "värsta" av sjukdomarna i tarmkanalen. Men det är bara småsaker, överlag finns inte mycket att annmärka på. Snyggt jobbat!
  Posted 20:39, 7 Jan 2019
  Viewing 3 of 3 comments: view all
  You must login to post a comment.