Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära (MC1078) > Sjukdomar i wiki att välja mellan ht18 > Celiaki (Glutenintolerans)

Celiaki (Glutenintolerans)

  Table of contents
  No headers

   

  Definition

  Glutenintolerans-Celiaki är en kronisk sjukdom som drabbar både barn och vuxna, en sjukdom som gör att du inte tål ett protein som heter gluten. Detta protein kan hittas i vete, råg och korn.Det som sker i kroppen när du inte tål proteinet gluten, är att tunntarmen eller tarmluddet i tarmen blir förstört. I och med att det är förstört så kan inte tarmen tillräckligt ta upp den näring som den behöver och ska tillgodose övriga kroppen med.  (1177 vårdguiden, glutenintolerans)

   

  Orsak

  Ärftlighet är en orsak, de som har någon i sitt nära släktband kan drabbas utav celiaki. Det har visats sig att celiaki är vanligare hos kvinnor än män. Dock finns ingen forskning på vad som egentligen är den utlösande faktorn till Celiaki. (1177 vårdguiden, glutenintolerans) Om man har diabetes typ-1, sköldkörtelsjukdomar, ledsjukdomar, Downs och Turners syndrom så har man sett att det är vanligare med Celiaki. (Svenska Celiakiförbundet, vad är Celiaki?)

   

  Symptom

  Symptomen varierar från person till person, även åldern spelar in, symptomen kan ändras i och med att du åldras. Exempel på symptom som du kan drabbas av vid glutenintolerans är diarréer, gaser allmän känsla av uppkördhet i magen, vissa människor kan även känna av illamående som ibland även kan följas utav uppkastning, tappa vikt, ont i skelettet, även blåsor på huden kan förekomma så kallad hudceliaki, problem att skaffa barn kan även det vara ett symptom på celiaki samt att en del upplever nedstämdhet och trötthet. Dessa symptom ovan kan lätt misstolkas som något annat, så därav är celiaki inte en lättställd diagnos. (1177 vårdguiden)

   

  Diagnos

  Vid besök hos läkare så misstänker denne att glutenintolerans-celiaki kan föreligga. I första skedet begär då läkaren att ett blodprov ska tas. Det detta blodprov sedan ska visa om glutenintolerans finns är att halten avtransglutaminasantikropparär förhöjd i blodet.  Dock kan inte enbart detta blodprov fastställa glutenintolerans-Celiaki till 100 %, utan läkaren kommer då att skicka en remiss för en tunntarmsbiopsi. För att göra en tunntarmsbiopsi så kallas du till en gastroskopi, där en slang förs ner via svalget och sedan vidare till tunntarmen där ett mikroskopiskt prov tas utav tarmen.  På denna slang som förs ner finns även en kamera som gör att läkaren kan se hur tarmen ser ut. När sedan provet är taget så ska det analyseras i mikroskop och ser de då att tarmluddet är förstört så diagnostiseras celiaki. Gluten ska inte tas bort från kosten innan blodprov och gastroskopi har gjorts, för görs det innan så kan resultatet av proverna bli felaktiga. (Svenska celiakiförbundet, diagnos)  

   

  Behandling

  Celiaki-glutenintolerans är en sjukdom som i dagsläget inte går att bota, utan den får du leva med livet ut. Om du blir diagnostiserad med celiaki så får du i regel träffa en dietist som kommer att hjälpa dig med att se över din kost, som innebär att dietisten tillsammans med dig kommer att se över vad du kan och inte kan äta. Sedan så är det så att du kommer att få utesluta gluten helt i din kost. Gluten finns i vete, råg, korn, spelt(dinkel), rågvete (korsning av vete och råg) När man uteslutit gluten ur kosten så kommer tarmen att börja läka och tarmluddet kommer att komma tillbaka. I och med detta så kommer eventuella besvär också att börja avta. Hur lång tid detta tar är olika från person till person. (1177 vårdguiden, glutenintolerans)

   

   

  Referenser

  Svenska Celiakiförbundet, diagnos. Hämtad 2018-11-28 https://www.celiaki.se/celiaki/diagnos/

  Svenska Celiakiförbundet, vad är celiaki? Hämtad 2018-11-28 https://www.celiaki.se/celiaki/vad-ar-celiaki/

  1177 Vårdguiden, (2016) Glutenintolerans. Hämtad 2018-11-28 https://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Glutenintolerans/

  Files (0)

   

  Comments (3)

  Viewing 3 of 3 comments: view all
  Under definition skulle jag skrivit att tarmen inte kan tillgodose kroppens näringsbehov, det är inte bara tarmen som behöver näring. 
  Jag hittade ett referens fel i stycket om Orsak. I den hänvisade länken finns inget skrivet om: ”Vad det i sin tur beror på finns ingen fakta framtagen om.” Under min förkovring har jag hittat många fakta som visar att vid sjukdomar som Celiaki, Diabetes typ1, Sköldkörtelsjukdomar mm. som bl.a. ingår i gruppen ”autoimmuna sjukdomar”, ökar risken att drabbas av flera. Min svägerska har 4st, vilket började med Celiaki. Att vara observant på samsjuklighet efter någon av diagnoserna kan vara viktigt.
  Under diagnos tänker jag att det tas ett prov från tarmväggen, inte av hela tarmen. 
  Jag skulle lagt till i artikeln att havre i sig är glutenfritt, men vanliga havreprodukter som säljs i livsmedelsaffärer kan innehålla gluten som råkat blandas i vid skörden eller vid tillverkningen. Dessa havregryn och havreprodukter får inte märkas med symbolen ”Det överkorsade axet”. Symbolen visar att livsmedlet är kontrollerat av svenska Celiakiförbundet och är en god hjälp i behandlingen att utesluta gluten.. Mer om det finns på www.celiaki.se/det-överkorsade-axet/

  Förlåt petigt trams, jag tycker du skrev en bra artikel!
  Posted 22:16, 2 Dec 2018
  Intressant läsning. Lite långa meningar i texten. Jag skulle till exempel ha skrivit symptomen i punktform för att få en kortare mening och bättre översikt.
  Bra att kunna klicka sig till referensen direkt i texten.
  Posted 09:22, 23 Dec 2018
  Intressant med kopplingen mellan Celiaki och andra sjukdomar, speciellt kopplingen med Downs och Turners syndrom, det var nytt för mig.
  Personer med Downs och Turners har i sin sjukdomsbild en ökad risk för sköldkörtelsjukdomar, är det det som är kopplingen till Celiaki, eller är det kromosomavvikelsen i sig själv? (kromosomavvikelser ligger mig varmt om hjärtat)
  Bra information för övrigt! //Theresa edited 15:00, 6 Jan 2019
  Posted 14:44, 6 Jan 2019
  Viewing 3 of 3 comments: view all
  You must login to post a comment.