Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära (MC1078) > Sjukdomar i wiki att välja mellan ht18 > Bröstcancer

Bröstcancer

  Table of contents
  No headers

  BRÖSTCANCER

  Förekomst
  Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor och 7558 kvinnor blev under år 2016 diagnostiserade med bröstcancer. Det förekommer även hos män men inte i lika stor utsträckning. År 2016 diagnostiserades 58 män med bröstcancer (Socialstyrelsen, 2018). 

   

  Orsak och riskfaktorer
  Bröstcancer uppstår när kroppens egna celler får skador och utvecklas till elakartade cancerceller. Dessa cancerceller växer ohämmat och bildar då en elakartad tumör. Bröstcancer uppstår i cirka 70-80 % i körtelgångarna. De övriga uppstår oftast i mjölkkörtlarna. Orsaken till att vissa individer drabbas av bröstcancer är inte helt klarlagd, men det finns vissa riskfaktorer. Ökad ålder är en stor riskfaktor då 75 % av kvinnorna som drabbas är över 50 år. Risken att drabbas är även högre om en nära släkting har haft bröstcancer (Medibas, 2017a). 

  Symtom
  De vanligaste symtomen på bröstcancer är knölar i bröstet eller kring armhålan. Dessa knölar kan patienten själv känna och därför rekommenderar sjukvården att kvinnor regelbundet känner på sina bröst för att upptäcka eventuella knölar. Knölarna kan även upptäckas vid rutinundersökningar av brösten hos sjukvården (Medibas, 2017b). Dessa rutinundersökningar kallas mammografi och alla kvinnor mellan 40 år och 74 erbjuds att göra det ungefär vartannat år. Några andra symtom på bröstcancer är förändringar av bröstet, bröstvårtan eller huden på bröstet (Socialstyrelsen, 2018).

  Diagnosticering
  För att ställa diagnosen bröstcancer används oftast trippeldiagnostik. Det innebär att man går igenom tre olika steg. Först sker en klinisk undersökning där en läkare kollar och känner på brösten för att hitta eventuella förändringar som kan vara symtom på cancer. Sedan används mammografi där man röntgar bröstet för att hitta eventuella tumörer. Vävnadsprov kan också ske i samband med mammografi, men vävnadsprov kan även göras istället för mammografi. Vävnadsprov innebär att celler från området där det misstänks att cancerceller finns sugs ut och sedan analyseras (Socialstyrelsen, 2018). 

  Behandling 
  De finns tre olika sorters behandling som är de vanligaste mot bröstcancer i nuläget och dessa kombineras ofta i olika omgångar för att behandlingen ska bli mer effektiv. De behandlingsmetoder som används är operation, strålbehandling och behandling med cytostatika (Medibas, 2017c). Flera olika faktorer avgör vilken behandling som rekommenderas för den enskilda patienten och behandlingen anpassas utifrån det. Dessa faktorer är tumörtyp, hormonkänslighet av tumören, tumörens storlek, eventuella tecken på spridning, samt kvinnans ålder (Medibas, 2017a).

  Operation
  Behandlingen börjar oftast med operation där hela eller en del av bröstet opereras bort. Det beror på hur stor tumören är och hur den ser ut (Medibas, 2017c).

  Strålbehandling
  Efter operation används det oftast strålbehandling för att eventuella rester av cancerceller ska försvinna. Strålbehandling kan inriktas på ett specifikt område där cancercellerna finns och det finns få biverkningar (Medibas, 2017c).


  Cytostatika
  Cytostatika är läkemedel som dödar cancercellerna eller hindrar de från att växa. Det kan användas innan operation för att krympa tumören innan den ska opereras ut eller efter operation och/eller strålbehandling. Dock kan cytostatika även döda våra egna friska celler då cancercellerna är väldigt lika dem. Det är främst celler som ofta byts ut som skadas och några av de cellerna är våra blodceller. När vi en stor del blodceller kan det leda till nedsatt immunförsvar, anemi och nedsatt funktion för blodet att koagulera. De går inte att rikta in behandlingen på ett specifikt område utan det verkar i hela kroppen, till skillnad från strålbehandling som kan riktas in på endast ett område (Medibas, 2017c).

  Prognos
  Prognosen för tillfrisknande är bättre om cancern upptäcks tidigt. Det är en anledning till att kvinnor kallas till mammografi ungefär vartannat år för att eventuella tumörer ska upptäckas tidigt (Socialstyrelsen, 2018). Mer än 80% av patienterna lever fem år efter att ha fått diagnosen (Medibas, 2017a). Bröstcancer är dock en av de vanligaste dödsorsakerna hos medelålders kvinnor och 1391 kvinnor avled år 2016 på grund av bröstcancer (Socialstyrelsen, 2018).

  REFERENSER


  Medibas. (2017a). Bröstcancer. Hämtad 2018-11-29 från https://medibas.se/handboken/kliniska-kapitel/cancer/patientinformation/brostcancer/brostcancer-oversikt/


  Medibas. (2017b). Bröstcancer, varningstecken. Hämtad 2018-11-29 från https://medibas.se/handboken/kliniska-kapitel/cancer/patientinformation/brostcancer/brostcancer-varningstecken/

  Medibas. (2017c). Behandling av bröstcancer. Hämtad 2018-11-29 från https://medibas.se/handboken/kliniska-kapitel/cancer/patientinformation/brostcancer/brostcancer-behandling/

  Socialstyrelsen. (2018). Cancer i siffror 2018. Stockholm: Socialstyrelsen.

  Files (0)

   

  Comments (3)

  Viewing 3 of 3 comments: view all
  Jag tycker att du har fått ihop en väldigt bra och lättläst text om en sjukdom som känns väldigt närvarande hos många. Många känner säkert någon eller vet om någon som drabbats av bröstcancer. Något du däremot inte hade tagit med, som jag läste lite om på 1177, var bl.a. hur man gick till väga för att undersöka om någon under 30 misstänkte bröstcancer, och varför kvinnor över 74 år inte får kallelser för att göra en mammografi. Detta fann jag intressant och kanske något du kunde ha inkluderat i din text, även om det kanske var svårt då vi bara skulle skriva 1,5 sidor.
  Posted 19:24, 28 Dec 2018
  Jättebra, enkel och tydlig text. Tycker att du har relevant information under varje rubrik och texten följer en röd tråd utan onödiga utsvävningar. Blir såklart nyfiken på hur bröstcancer ter sig för de 58 männen, men tycker att du gör rätt i att inte fördjupa dig närmare i det. Det får den intresserade läsa själv. Slutgiltigt betyg: fem plus!
  Posted 21:41, 30 Dec 2018
  Tack för en lättläst och intressant text om en sjukdom som många av oss kanske har ett nära "förhållande" till, någon i våran närhet som drabbats. Artikeln var informativ och enkel att förstå.
  Jag saknade dock en liten sak när det kom till diagnostisering och det är att ultraljud kan användas som komplement till mammografi för att upptäcka eventuella tumörer (egen erfarenhet). Blir också nyfiken på hur bröstcancern ter sig hos männen men håller med föregående talare om att du gör rätt i att inte fördjupa dig närmare i det i den här texten.
  Posted 13:38, 6 Jan 2019
  Viewing 3 of 3 comments: view all
  You must login to post a comment.