Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära (MC1078) > Sjukdomar i wiki att välja mellan ht18 > Alzheimers

Alzheimers

  Table of contents
  No headers

  Allmänt

  Alzheimers hör till en av de allra vanligaste demenssjukdomarna och i Sverige idag är ca. 100 000 personer drabbade. Samtidigt insjuknar ca 15 000 personer årligen i sjukdomen medan lika många går bort till följd av den1.

   

  Historia

  Namnet på sjukdomen härstammar från Dr. Alzheimers obduktionsupptäkt. Alois Alzheimer fann plack i hjärnan på en av hand patienter som led av denna sjukdom. Då myntade han uttrycket Presenil demens, sjukdomen vi idag kallas Alzheimer2.

   

  Alzheimers olika typer

  Familjär / Presenil Alzheimers-sjukdom

  Debuterar oftast före 65 års ålder. Har man en förälder som har Alzheimer löper man som barn ca 50% större risk att själv drabbas av sjukdomen. Orsaken beror på en genmutation som gör att detta skadade arv sen kan gå vidare även till barnen3.

  Sporadisk Alzheimers - Senil demens av Alzheimers-typ

  Den vanligaste typen av Alzheimer som drabbar 90% av de insjuknande. Den uppträder främst efter 65 års ålder och i dessa fall vet man inte varför vissa människor drabbas4

   

  Sjukdomsförloppet

  Begynnande fasen

  Vid insjuknandet av Alzheimers får personen svårt att komma ihåg vart hen lagt saker och ting, bekymmer med tidsuppfattningen, får svårt att hänga med i Tv-program och kan inte hålla tråden i samtalsämnen5.

  Mild demens

  I denna fas uppträder mer kognitiv problematik där den drabbade får svårt att minnas hur en telefon eller tv-dosa fungerar6. Den sjuke får svårt att orientera sig och glömmer saker som att betala räkningar och handa mat5.

  Medelsvår demens

  Mer psykiatriska tillstånd träder in i denna fas och den drabbade kan uppleva hallucinationer, vanföreställningar och känna stor förvirring. Hen kan bli aggressiv och vara irriterad. Det blir även allt svårare för den drabbade att upprätthålla en god personlig hygien5.

  Svår demens

  Personen kan ha förlorat förmågan att gå och röra sig, talet är borta och ofta upprepar patienten samma ord gång på gång. Smak och luktsinnena är borta och den sjuke kan inte längre äta själv. I princip allt minnesmaterial har gått förlorat och det innebär att den sjuke ofta lever i den tid då de har kvar minnesmaterial4.

  Dödsorsak

  Immunförsvaret är borta och risken för lunginflammation då personen oftast är sängliggande större del av tiden är stor och detta är också en av de sekundära sjukdomar som Alzheimers drabbade till slut ofta avlider av6.  

  Man kan leva ungefär 10år med sjukdomen innan skadorna i hjärnan blir allt för påtagliga och den drabbade dör6.

   

  Inne i hjärnan

  Har man Alzheimers så har man via EEG kunnat konstatera ett överskott av proteinet Beta-amyloid som bildas som en plack över synapserna på nervcellerna och då förhindrar dem att föra impulser vidare7.

  En annan förändring i hjärnan som endast drabbar personer med demens är så kallade Tau eller tangles, som är en trådliknande struktur. Den bildas inuti cellkroppen och hindrar cellen att tillgodogöra sig näring. Detta medför att cellen tillslut dör7.

   

  Diagnostisering

  ·       Anamnes

  ·       Funktionsprov, känsel-, språk-, syn-, tanke- och minnesförmågan testas.

  ·       Blodprover tas där man kan utesluta andra sjukdomar.

  ·       PET-kamera – radioaktivt spårämne söker sig till Tau.

  ·       Lumbalprov – visar protein från B- amyloid.

  ·       Magnetkamera eller skiktröntgen– Förändringar i mellersta tinningloberna

   

  Behandling

  Det finns idag inget botemedel mot Alzheimers men det finns läkemedel som kan lindra symtomen. 

  Analgetika

  ·       Kolinesterashämmare som gör att acetylkolinet (signalsubstansen) inte bryts ned (Aricept& Reminyl).

  ·       Läkemedel som minskar risken för beteendeförändringar (Ebixa)

  ·       Tillskott av DHA, EPA och Vitamin B som ofta är låga hos patienter med Alzheimers

  ·       Läkemedel som minskar nivåerna av glutamat, ett ämne som skadar nervcellerna (NMDA hämmare)

  ·       Kolesterolsänkande medicin hjälper att minska inlagringen av plack (Statiner)5

  Vaccinering

  Lars Lannfelt, professor i geriatrik vid Uppsala universitet är med och forskar kring metoden att i framtiden kunna vaccinera mot Alzheimers. Metoden går till på det vis att en injektion av antikroppen Ban 2401 injiceras hos de personer som ligger i riskzon att drabbas av sjukdomen. Antikroppen är unikt framtagen för att endast binda till proteinet Beta-amyloid och har i en klinisk studie gjord på 856 patienter visat sig ha positiv effekt8.

   

  Referenslista

  1.      Demensförbundet, Alzheimers sjukdom (internet), Stockholm, Hämtad 2018-11-29 från http://www.demensforbundet.se/sv/om-demens/demenssjukdomar/alzheimers-sjukdom/?gclid=EAIaIQobChMIl8HHkcD03gIVV4myCh0K7QTREAAYASAAEgJZ-PD_BwE

  2.      Westlander, M. Demenssjukdomar, Vem var doktor Alzheimer (internet), 2016-06-14, Stockholm, Demenscentrum, Hämtat 2018-11-29 från http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Demenssjukdomarna/Alzheimers-sjukdom/Vem-var-doktor-Alzheimer1/

  3.      Westlander, M. Demenssjukdomar, När Alzheimer går i släkten (internet), 2014-06-11., Stockholm, Hämtat 2018-11-29 från http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Demenssjukdomarna/Alzheimers-sjukdom/Nar-alzheimer-gar-i-slakten/

  4.      Wahlund, L-O. Alzheimers sjukdom (internet), 2014-10-23, Stockholm, Netdoktorpro. Hämtat 2018-11-29 från https://www.netdoktorpro.se/geriatrik/medicinska-oversikter/alzheimers-sjukdom/

  5.      Touminen, P. Demens, Alzheimers sjukdom (internet), 2017-12-04, Solna, 1177 Vårdguiden, Hämtat 2018-11-29 från https://www.1177.se/Kalmar-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Alzheimers-sjukdom/

  6.      Alzheimers sjukdom, Symtom och sjukdomsfaser (internet), Stockholm, Alzheimer fonden, Hämtat 2018-11-29 från https://www.alzheimerfonden.se/demenssjukdom/alzheimers-sjukdom/symptom-och-sjukdomsfaser

  7.      Demenssjukdomar, Vad händer i hjärnan vid Alzheimers sjukdom (internet) 2016-03-08, Stockholm, Demenscentrum, Hämtat 2018-11-29 från http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Demenssjukdomarna/Alzheimers-sjukdom/Vad-hander-i-hjarnan/

  8.      Hjärnfonden, Forskningsgenombrott på väg – vaccin mot Alzheimers sjukdom (internet), Hämtat 2018-11-29 från https://www.hjarnfonden.se/demenssjukdomarna-ar-en-tickande-bomb/

   

   

  Files (0)

   

  Comments (4)

  Viewing 4 of 4 comments: view all
  Intressant artikel,trots att det är en så pass vanligt förekommande sjukdom så visste jag inte mycket om den.
  Det jag funderade på var om det finns någon statistik på hur många män/kvinnor som drabbas?
  Du skriver att "Den uppträder främst efter 65 års ålder och i dessa fall vet man inte varför vissa människor drabbas",
  har man ingen teori om varför sporadisk alzheimers uppstår? Finns det några fler riskfaktorer än arv? Läste att livsstil kunde vara en bidragande orsak, exempelvis högt blodtryck och diabetes.
  Posted 00:21, 30 Dec 2018
  Lättläst och fint strukturerad artikel. Visste inte att sjukdomsförloppet ser ut som det gör, hemskt slutskede. Dock förstod jag inte, även efter att ha läst i källorna, varför immunförsvaret slås ut? Jag reagerade även på att du skrev att man som barn löper risk att drabbas, och tolkade det som att man kan insjunkna redan i unga (barna)år om man har föräldrar som diagnostiserats. Såg dock sen i dina källor att du inte menade så.... Puh! Håller med föregående kommentar om riskfaktorer, det funderar jag också kring. En annars väldigt bra skriven artikel. Tack för mycket intressant läsning och bra jobbat! //Sofia
  Posted 19:12, 2 Jan 2019
  Mycket intressant läsning, bra skrivet med bra innehåll. Tycker det är så intressant att läsa om sjukdomar som drabbar hjärnan, och i denna artikel så fick jag veta mycket om just alzheimers. Det jag funderade kring är riskfaktorerna? Är det så att de enbart är arvet som är avgörande eller finns också risk med levnadssätt? Tänkte att kanske en långvarig stress, kan ha en viss påverkan ( inga källor på detta, bara en fundering). Som sagt väldigt intressant läsning och ett kanonjobb med artikeln. //Erika
  Posted 10:14, 6 Jan 2019
  #3 Jag hade i mitt första utrag av artikeln skrivit så mycket mer om riskfaktorer och annat men var tvungen att korta ner den väldigt så mycket information försvann nog. Det som är en riskfaktor är levnadssättet och då framförallt de som höjer blodfetterna. Det gör att inlagringen av beta-A ökar.

  #2 Immunförsvaret slås tillslut ut eftersom den sjuka förlorar förmågan att röra sig, gå äta och kan då inte tillgodogöra sig någon näring.

  #1 Det är något fler kvinnor som drabbas då dom förlorar mer grå substans i ett tidigare skede men männen kommer sedan ikapp på grund av ett mer aggresivt sjukdomsförlopp Källa: Forskning och framsteg

  Man vet ännu inte varför vissa drbbas men man vet att ålder är en stor faktor. Forskning pågår om det kan vara så att alla till slut skulle drabbas efter att ha blivit tillräckligt gamla. Har man familjär alzheimer löper man 50%risk att föra sjukdomen vidare då denna beror på en genmutation. Bär man på genen kommer man definitivt att insjukna någon gång i livet.
  Posted 20:13, 6 Jan 2019
  Viewing 4 of 4 comments: view all
  You must login to post a comment.