Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära (MC1078) > Sjukdomar > Ulcus

Ulcus

  Table of contents
  No headers

  Ulcus

   

  Inledning

  Ordet ulcus betyder sår som orsakats av en inre sjuklig process. (praktiskmedicin, 2017) Dessa sår kan uppstå i magsäckens slemhinna och kallas ulcus ventriculi, men också i tolvfingertarmens övre del och kallas då ulcus duodeni. (Rydberg, 2016) Sjukdomen är väldigt vanlig, men är dock inte lika vanlig i västvärlden som i länder med sämre levnadsstandard och idag kan man koppla smittorsaken till dålig hygien. (magakuten, hämtad 2017-11-11) (Medicin 1&2 s. 346)

  Orsak

  Förr trodde man att magsår berodde på stress, men idag har forskningen visat att sjukdomen främst orsakas av en bakterie som heter Heliobacter pylori. (magakuten, 2017-11-11) Smittan sker via munnen när man antingen äter eller dricker och bakterien sprids sen vidare via avföringen. Man smittas ofta redan som barn, men även om man bär på bakterien så behöver det inte utvecklas till magsår. (1177 magsår) Heliobacter pylori är orsak i de allra flesta fall av ulcus duodeni och i ca 75% av alla ulcus ventriculi fall. (Medicin 1 & 2 s. 346)

  Även läkemedel kan ge upphov till båda dessa sjukdomstillstånd, det gäller då de mediciner som innehåller acetylsalicylsyra, t.ex. Treo, samt kortison som används under en längre tid och Waran som intas i för hög dos som då kan orsaka blödning i bland annat magsäcken. (Medicin 1 & 2 s. 346–347)

  Andra orsaker som spelar in är hög alkoholkonsumtion och rökning eftersom dessa ökar produktionen av saltsyra, vilket gör slemhinnan känsligare. (Medicin 1 & 2 s. 347)

  Symtom

  Vid ulcus ventriculi kan en molande och brännande smärta uppstå när man äter. När det gäller ulcus duodeni dröjer det några timmar innan smärtan kommer eftersom födan töms lite senare ner i tolvfingertarmen, och här lindras symtomen när man äter eftersom magsyran då istället binds av maten. Andra symtom kan vara illamående, kräkningar, halsbränna, sura uppstötningar och man kan känna sig allmänt uppblåst. Om såren orsakats av läkemedel är det först när blödning uppstår som sjukdomen ger sig till känna. (Medicin 1 & 2 s.346)

  Diagnos

  Bakterien Heliobacter pylori kan upptäckas genom några enklare metoder som utandning- och avföringsprov. (Rydberg, 2016) Men med dessa metoder påvisas bara att bakterien finns och inte vad den orsakat. Det kan även vara en inflammation som utvecklats till magsäckscancer, vilken ger liknande symtom som vid magsår. (1177 magsäckscancer) Så för att kunna ställa en så säker diagnos som möjligt bör man göra en gastroskopi. (medibas, hämtad 2017-11-13) Undersökningen innebär att man för ner ett böjligt rörformat instrument med en kamera längst ut, via munnen ner i magsäcken och tolvfingertarmens övre del. Instrumentet ger möjlighet att se eventuella sår på slemhinnan och dessutom ta ett vävnadsprov för att säkerhetsställa om det finns Heliobacter pylori eller om det finns cellförändringar som tyder på cancer. (1177 magsår) (1177 magsäckscancer)

  Behandling

  Idag vet man hur man ska behandla magsår, och kan därmed också bota sjukdomen. Man ger då en kombination av minst tre olika sorters läkemedel, två stycken olika antibiotika samt en protonpumpshämmare, som minskar syra produktionen, t.ex. Omeprazol. Vid fullföljd behandling finns det en ca 90 % chans att bakterien försvinner helt. (medibas, hämtad 2017-11-13)

  Man bör också ändra sitt levnadssätt för att ta bort de faktorer som kan påverka tillståndet, genom att sluta röka, undvika kaffe, alkohol, starkt kryddad och hårt stekt mat, samt negativ stress. (Medicin 1 & 2 s. 348)

  Sår som orsakats av läkemedel läker oftast ut av sig själv när man slutar med medicinen. (Rydberg, 2016)

  Komplikationer

  Ca 2 % av de med magsår drabbas av komplikationer, så som blödande magsår, där ett blodkärl brustit. Detta kan upptäckas genom att avföringen är svart och kräkningen liknar kaffesump. (Rydberg, 2016) Om såret tränger igenom magsäcks- eller tolvfingertarmsväggen uppstår ett brustet magsår vilket innebär att maginnehållet kommer ut i bukhålan och kan orsaka bukhinneinflammation. (Medicin 1 & 2 s. 349) Båda tillstånden kan vara väldigt allvarliga och kräver kirurgisk behandling.

  När ett sår i nedre magmunnen läker ihop kan ärrbildning göra att passagen blir trängre och kan inte tömma maginnehållet i tolvfingertarmen i samma utsträckning, vilket medför att man blir illamående och maginnehållet kommer upp istället. Med ett kirurgiskt ingrepp vidgar man magmunnen så att den får tillbaka en normal funktion. (Rydberg, 2016)

  Prognos

  Om man är noga med att fullfölja trippelbehandlingen så är prognosen väldig god eftersom man i de allra flesta fall får bort bakterien. Om man dock slarvar med behandlingen eller om magsåret läker ut av sig själv är risken för att magsåret återkommer väldigt stor. Om man inte behandlas alls ökar dessutom risken för att drabbas av komplikationerna, blödande eller brustet magsår. (1177 magsår)

   

   

  Referenslista

  Hemsida uppdaterad 2017 https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/ulcus-magsar-duodenalulcus-ventrikelulcus/

  Hemsida (u.d) hämtat 2017-11-11 från http://www.magakuten.se/sjukdomar/magsar/

  Hemsida (2014-04-24) hämtat 2017-11-13 från https://medibas.se/handboken/kliniska-kapitel/mage-tarm/patientinformation/magsack/magsar/

  Rydberg, J (2016-09-29) Magsår hämtat 2017-11-11 från https://www.sahlgrenska.se/w/m/magsar/

  1177 Vårdguiden Bendt, A (2017-08-17) https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Magsar/?ar=True

  1177 Vårdguiden Johansson, K (2017-09-20) https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Cancer/Cancerformer-och-fakta/Cancerformer/Magsackscancer/

  Setterberg, E (2011) Medicin 1 & 2 Magsår och sår på tolvfingertarmen s. 346–349 Liber AB

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.