Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära (MC1078) > Sjukdomar > Livmoderkroppscancer

Livmoderkroppscancer

  Inledning

  Av alla cancersjukdomar är livmoderkroppscancer den sjätte vanligaste bland Sveriges kvinnor. År 2011 fick 1431 kvinnor i Sverige diagnosen livmoderkroppscancer (Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2013).
  Cancer i livmoderkroppen förekommer i tre varianter; endometriecancer, sarkomen och choriokarcinom. Endometriecancer, som också kallas korpuscancer, är den överlägset vanligaste och det är den varianten jag kommer att fokusera på i den här artikeln (Borgfeldt, Åberg, Anderberg, & Andersson, 2010).

  Endometriecancer

  Endometriecancer uppkommer i livmoderslemhinnan. Det kvinnliga könshormonet östrogen påverkar utvecklingen av cancern (Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2013).

  Vilka drabbas?

  Cancer i livmodern drabbar främst kvinnor i eller efter klimakteriet. Sjukdomen är mycket ovanlig hos kvinnor under 40 år. Vanligast är den i åldergruppen 65-70 år (Borgfeldt, Åberg, Anderberg, & Andersson, 2010). Kvinnor som fått sin första mens tidigt och kommit i klimakteriet sent ligger i riskzonen, liksom kvinnor som inte föder barn (Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2013). Östrogen ges ibland för att lindra klimakteriska besvär och kan då bidra till cancer i livmodern (Borgfeldt, Åberg, Anderberg, & Andersson, 2010). Andra riskfaktorer är övervikt, diabetes, tamoxifenbehandling, PCOS och i vissa fall ärftlighet (Sahar, Stålberg, Marcickiewicz, Rosenberg, & Falconer, 2015).

  Symptom

  Det vanligaste symptomet är blödningar eller blodblandade flytningar från underlivet hos kvinnor som befinner sig i eller har passerat klimakteriet (Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2013). Kvinnor som ej nått klimakteriet kan få rikliga menstruationer. Cancern kan ibland växa så att den täpper till livmoderhalsen så att blod ej kan passera. Blod, var och slem kan då samlas i livmoderhålan för att sedan plötsligt tömmas. En sådan tömning kan ibland vara det första symptomet. Smärtor kommer i ett senare stadium av sjukdomen när tumören har växt till sig (Borgfeldt, Åberg, Anderberg, & Andersson, 2010). 

  Diagnos

  Diagnos ställs genom att man tar prov från livmoderslemhinnan som analyseras i mikroskop. För att se om cancern har spridit sig används röntgen, datortomografi och magnetkamera (Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2013).

  Behandling

  I ca 90% av fallen opererar man bort livmoder, äggstockar och äggledare. För att minska risken för återfall används också ofta cytostatika. Strålbehandling kan användas i de fall det inte går att operera eller som ett komplement (Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2013).

  Prognos

  I de flesta fall kan diagnos ställas tidigt då majoriteten av kvinnorna reagerar på symptomen och söker läkare i ett tidigt stadium (Sahar, Stålberg, Marcickiewicz, Rosenberg, & Falconer, 2015). Vid diagnos är tumörerna begränsade till livmoderkroppen i 8 av 10 fall. I hälften av fallen där spridning skett finns metastaserna enbart i vagina (Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2013). 5-årsöverlevnaden är i Sverige 85% (Sahar, Stålberg, Marcickiewicz, Rosenberg, & Falconer, 2015).

  Förebyggande

  Kombinerade p-piller som innehåller hormonet gestagen halverar risken för livmoderkroppscancer. Kvinnor som tar östrogen mot klimakteriebesvär bör även ta gestagen för att inte öka risken för sjukdomen (Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2013).

   

   

  Referenser


  Borgfeldt, C., Åberg, A., Anderberg, E., & Andersson, U-B., (2010).
  Obstetrik och gynekologi. Lund: Studentlitteratur AB.

  Sahar, S., Stålberg, K., Marcickiewicz, J., Rosenberg, P., & Falconer, H., (2015).
  Allt bättre diagnostik och behandling vid endometriecancer. Läkartidningen, 50/2015.

  Socialstyrelsen & Cancerfonden. (2013).
  Cancer i siffror 2013: Populärvetenskapliga fakta om cancer.
  Artikelnr: 2013-6-5.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.