Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära (MC1078) > Sjukdomar > Depression

Depression

  Table of contents
  No headers

  Vad är depression

  Nedstämdhet som kan bero på händelser i livet. En reaktion på något tragiskt. Depression kan vara en följdsjukdom efter en olycka eller fysiska sjukdomar som till exempel stroke, hjärtinfarkt, Parkinsons sjukdom.

  Blir nedstämdheten långvarig går det över till depression, man säger att om nedstämdheten håller i sig i mer än två veckor kan det vara depression och man skall söka vård. Det finns olika former av depression.

  Olika former av depression

  Egentlig depression är en form som delas in i tre typer, man skall komma ihåg att gränserna är flytande mellan de olika typerna. Lätt eller lindrig depression innebär att man mår dåligt inombords, men klarar av det sociala och arbetet. Medelsvår eller måttlig depression gör det svårt att klara av relationer och vardagslivet. Man isolerar sig och orkar inte arbeta eller träffa vänner. Man undviker ofta att visa hur man mår. Svår depression påverkar hela sinnet och psyket, man bryr sig inte om att äta eller dricka, man får dålig självkänsla, tankarna kan i värsta fall styras mot självmord. Givetvis är det olika från fall till fall. (www.1177.se)

  Andra typer av depression är utmattningssyndrom, återkommande depression, dystymi och bipolär sjukdom.

  Utmattningssyndrom beror på stress och skiljer sig lite från depression. Det kan dock finnas samband mellan de två sjukdomstillstånden. Mer om utmattningssyndrom finns på https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Utmattningssyndrom/

  Återkommande depression är precis vad det låter som. Personen har blivit bra eller bättre från sin depression men den återkommer och blir återfallen mer frekventa och personen inte får vård kan det bli en mer allvarlig depression.

  Dystymi liknar egentlig depression- lätt eller lindrig typ. Man känner sig aldrig glad och livet är tungt. Sjukdomen kallas även svårmod, och diagnosen ges om tillståndet har hållit i sig i minst två år.  

  Bipolär sjukdom är en form av depression där psyket/ humöret varvas mellan upprymdhet, mani och omdömeslöshet. En psykiater utreder alltid personen och sätter diagnos. Det finns olika grader av bipolär sjukdom och många klarar av ett vanligt liv med arbete och familj. (https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Manodepressiv-sjukdom---bipolar-sjukdom/)

  Symptom

  Symptom vid de olika formerna av depression går ihop och man kan ha flera symptom samtidigt. Det är svårt att veta vilken form av depression. Man skall söka hjälp om man haft flera symptom över två veckor, och har man självmordstankar skall man söka hjälp direkt.

  ·         Nedstämdhet

  ·         Oro och ångest

  ·         Koncentrationssvårigheter

  ·         Sömnsvårigheter eller man sover överdrivet mycket

  ·         Tappar matlusten eller tröstäter

  ·         Sexlusten kan försvinna

  ·         Tillvaron blir meningslös

  ·         Starkt överdrivna skuldkänslor

  ·         Negativa tankar tar över och självkänslan blir sämre och sämre, meningen med livet försvinner och tankar på döden kommer. Dåliga händelser ältas och man hamnar i en nedåtgående spiral som är svår att ta sig ur.

  ·         Humöret kan bli dåligt eller väldigt ojämnt.

  ·         Värk i kroppen; axlar, nacke, huvud, rygg. Ont i magen och förstoppning kan drabba den deprimerade. Hjärtklappning och andnöd är kraftiga symptom och kan vara depression.

  Behandling

  Fasta rutiner, att kliva upp och gå till sängs samma tid varje dag. Att äta på fasta tider och att försöka arbeta i den mån man kan och att motionera. Det finns flera olika typer och nivåer av depression och i allvarligare fall kan psykoterapi och antidepressiva läkemedel sättas in. (Socialstyrelsen 2016)

  Referenser

  www.1177.se

  https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/depressionbarn.pdf

  ”Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom- Stöd för styrning och ledning  remissversion 2016”, Socialstyrelsen

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.