Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht2017 > Instruktioner till wikiuppgifterna > Betygskriterier

Betygskriterier

  Table of contents
  No headers

  Uppgift 1

  Kriterier för G

  Texten är en fördjupande artikel på svenska om det specifika sjukdomtillstånd som studenten valt och omfattar maximalt 1-1½ A4-sidor. Texten redovisar fakta och kunskaper som är korrekta och relevanta för området. I texten integrerar studenten fakta från olika källor i ett eget resonemang. Texten innehåller all den information som behövs för att läsaren ska förstå tankegången. De källor som används är minst ett par aktuella fackböcker och/eller expertgranskade webbsidor; det går givetvis bra att också använda expertgranskade vetenskapliga artiklar (från PubMed exempelvis). Korrekt angivna referenser gör det möjligt för läsaren att se vilka källor som ligger till grund för de olika delarna av texten.

   

  Kriterier för VG

  Texten uppfyller kriterierna för G. Dessutom förs ett analytiskt resonemang utifrån aktuell litteratur. Ofta anväds mer än en källa för att bekräfta viktiga fakta och/eller för att jämföra och diskutera olika omständigheter, observationer eller idéer. De olika delarna i texten ansluter väl till varandra, och följer i logisk ordning så att förståelsen underlättas. Språkets form är väl anpassat för uppgiften. Referenshanteringen tillämpas i stort sett felfritt.

   

  Uppgift 2

  Kriterier för G

  Kravet är att du gjort relevanta kommentarer till minst tre artiklar under kursens gång.

   

  För betyget VG på hela uppgiften krävs betyget VG på del 1 och G på del 2.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.