Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, MC1065, ht 2015 > Sjukdomar > Urininkontinens

Urininkontinens

  Table of contents
  No headers

  Urininkontinens innebär att man läcker urin eller kissar på sig. Var tredje kvinna i Sverige får någon gång i livet besvär av urinläckage. Urinläckage är vanligare hos kvinnor än hos män, men i de äldre åldersgrupperna jämnas könsskillnaderna ut så att ungefär var fjärde kvinna och var femte man har urininkontinens. (SBU, 2001)

  Att det är vanligare hos kvinnor kan bero på att graviditeter och förlossningar ofta gör vävnaden i området kring urinröret svagare. (1177 vårdguiden, 2014)

   

  Så här fungerar det

  Urinblåsan är en behållare för urin och fungerar även som en pump när blåsan skall tömmas. Nervimpulser skickas till hjärnan när urinblåsan börjar bli full och talar om att det är dags att gå på toaletten. När man sen skall kissa får blåsan signaler att dra ihop sig och muskulaturen i bäckenbotten slappnar av och man kissar. Mellan toalettbesöken är det lågt tryck i urinblåsan och högre i urinöret. Om trycket i urinblåsan är högre än i urinröret så får man urinläckage. (1177 Vårdguiden, 2014)

   

  Olika former av urininkontinens

  Ansträngningsinkontinens

  Vid ansträngningsinkontinens läcker man urin när man hoppar, hostar, nyser eller joggar. Man läcker då små skvättar utan att man känner behov av att kissa. (1177 vårdguiden, 2014)

   

  Trängningsinkontinens

  Vid trängningsinkontinens blir man plötsligt kissnödig och man kan inte hålla sig.

  Vid hög ålder och vid sjukdomar som demens, Parkinsons sjukdom och efter en stroke så fungerar signalerna mellan blåsa och hjärnan sämre och då är trängningsinkontinens vanligt.

  Tillfällig trängningsinkontinens kan komma i samband med en urinvägsinfektion. (1177 vårdguiden, 2014)

   

  Blandinkontinens

  Blandinkontinens är en blandning av både ansträngningsinkontinens och trängningsinkontinens, man läcker vid ansträngning samt har svårt att hålla sig. (1177 vårdguiden, 2014)

  Överrinningsinkontinens

  Vid överrinningsinkontinens är blåsan sprängfylld av urin som ”rinner över”. Besvären är då så att man blir plötsligt kissnödig, läcker vid ansträngning samt att man ständigt småläcker urin. Överrinningsinkontinens är vanligast hos män som har förändringar i prostatan eller i urinröret men förekommer hos både män och kvinnor i samband med diabetes och olika neurologiska sjukdomar som MS (multipel skleros) och ryggmärgsskador. (SBU, 2001)

   

  Behandlingar

  Vid besvär av urinläckage skall man kontakta vårdcentralen eller en kontinensmottagning. Där undersöks bland annat muskulaturen i bäckenbotten, urinen undersöks så den inte innehåller blod och där får man rådgivning om övningar och behandlingar som kan hjälpa vid urinläckage. Bäckenbottensträning, knipövningar, kan hjälpa vid ansträngningsinkontinens.

  Blåsträning, att träna på att försöka förlänga tiden mellan toalettbesöken, kan hjälpa vid trängningsinkontinens.

  I en del fall kan läkemedel lindra besvären och vid ansträngningskontinens kan en operation där man opererar in ett stödjande band kring urinröret vara en lösning.

  Hjälpmedel i form av inkontinensskydd i olika storlekar och typer kan man oftast få kostnadsfritt utskrivet av läkare. (1177 vårdguiden, 2014)

   

  Referenslista

  1177 Vårdguiden (2014) Urininkontinens hos kvinnor. Redaktör: Ingela Andersson. Hämtad 11 november 2015

  http://www.1177.se/Jonkopings-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Urininkontinens-hos-kvinnor/

   

  SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2001) Behandling av urininkontinens – Frågor och svar. Författare: Gun Leander. Hämtad 11 november 2015. http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Ovrig/Behandling-av-urininkontinens/

   

  Skrivet av Jessica Gullarbergs 2015-11-25

  Files (0)

   

  Comments (3)

  Viewing 3 of 3 comments: view all
  Jag tror att du har glömt ett "in" i rubriken: Olika former av urinkontinens :)
  Posted 17:05, 3 Dec 2015
  Finns det någon form av förebyggande träning eller liknande man kan göra för att minska risken att drabbas? Och finns det någon forskning gjord, varför eller vilka som drabbas av urininkontinens?
  Posted 12:34, 15 Dec 2015
  Det är jättebra skrivet, förståeligt och det känns uttömmande =). Kan knipövningar hjälpa som förebyggande åtgärd eller bara när det har hänt eller bara vid "lättare" urininkontinens?
  Posted 23:29, 30 Dec 2015
  Viewing 3 of 3 comments: view all
  You must login to post a comment.