Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, MC1065, ht 2015 > Sjukdomar > Tinnitus

Tinnitus

  Table of contents
  No headers

  Vad är Tinnitus?

  Tinnitus är inte en sjukdom utan ett symtom. Ordet kommer från latinets ”tinnire” som betyder ”att ringa”. Tinnitus hörs inte utifrån och är ljud som inte kommer från någon känd källa. (Att leva med tinnitus, 2013) Det är inga hallucinationer, utan helt verkliga upplevelser. Ljudens läten, styrka och hur ofta de hörs är helt individuella. En persons tinnitus kan också variera beroende både på yttre och inre förhållanden. (1177 Vårdguiden, 2015)

   

  Så fungerar hörseln

  1. När ljudvågorna når örats trumhinna sätts den i rörelse

  2. De tre hörselbenen för rörelsen vidare och där blir även ljudet starkare

  3. Stigbygelns svängningar sprider sig till snäckan

  4. Sinnesceller i snäckan väcks till liv av tryckförändringar i vätskan

  5. Sinnescellernas information leds vidare som nervimpulser genom hörselnerven till hörselcentrum i tinningloben

  6. Man blir medveten om ljuden först när impulserna når hörselcentrum

  (1177 Vårdguiden, 2015)

   

  Vad händer vid en hörselskada och tinnitus?

  När en person fått t.ex en bullerskada har ljudvågor skadat sinnescellerna i inneörat. Sinnescellerna kan i vissa fall också få en sämre förmåga att registrera ljud. Om sinnescellerna blivit utsatta för upprepande höga ljud kommer personen få en permanent hörselskada. (1177 Vårdguiden, 2015)

  Det är fortfarande en gåta för forskarna hur tinnitus uppstår, men de tror att skadade hårceller sänder ut falska signaler till hjärnan, som tolkar signalerna som ljud.

  (Att leva med tinnitus, 2013)

   

  Hur vanligt är Tinnitus?

  I Sverige är det ungefär var tionde person som har erfarenheter av tinnitus. Cirka 100 000 av de har så svåra besvär att de har svårt att leva normala liv. Det drabbar människor i alla åldrar, men är vanligast bland medelålders och äldre. (1177 Vårdguiden, 2015)

   

  Symptom och besvär 

  Tinnitus brukar beskrivas olika beroende på vem du frågar. Ljudet kan exempelvis vara tjutande, susande, pysande, brummande eller metalliskt. Det vanligaste är dock att höra en hög ton. Ljudet kan också ändra karaktär under dagen och även styrkan kan variera. Det kan vara allt från ett svagt bakgrundsljud till ett stark ljud som även överröstar yttre ljud. (1177 Vårdguiden, 2015)

   

  Förslag på behandlingar 

  Behandlingar för tinnitus går i första hand ut på att lindra besvären. Många blir bättre av sig själva eller efter avslutad behandling. Hur mycket en person lider av tinnitus är individuellt, så även om det behövs läkarhjälp så finns det mycket man kan göra själv. Här är några exempel:

  • Försöka undvika höga ljud och buller
  • Finns det sömnbesvär rekommenderas en sekundär ljudkälla, som radio eller något annat ljud som är behagligt
  • Stressa mindre och se till att det finns tid för återhämtning
  • Motion är bra då det motverkar utmattning, stress och depression 

  Kognitiv beteendeterapi

  Kognitiv beteendeterapi, KBT, har inom vetenskapen störst stöd. Inom KBT får man lära sig olika metoder för att hantera eller minska sin tinnitus. I terapin lär man sig att leva tillsammans med sin tinnitus så att den inte blir ett störande moment i vardagen. Symtomen kommer efter behandlingen fortfarande finnas kvar, men de kommer troligen störa mindre.

  Tinnitus retraining therapy
  Tinnitus retraining therapy, TRT, är en metod där det används simulering av ljud tillsammans med rådgivning. Forskningen har inte gett sitt fulla stöd, men kan hjälpa vissa personer. Det kommer ljud från en ljudsimulator som personen i fråga har på sig i flera timmar per dygn. Ljudet ställs då in på en nivå där tinnitusljudet fortfarande hörs. Metoden går ut på att minska de negativa reaktionerna på ljudet, att personen ska vänja sig vid sin tinnitus och på så sätt inte längre höra den om man inte lyssnar efter den. Ljudsimulatorn ska användas i 1 - 1,5 år och man behandlas av en audionom.

  (1177 Vårdguiden, 2015)

   

  Referenser

  Tuominen, P. (2015) Tinnitus. Hämtad 2015-11-25 från 1177 Vårdguiden: http://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Tinnitus/ 

  HRF Info (2013). Att leva med tinnitus. Hämtad 2015-11-25 från Hörselskadades Riksförbund: http://www.hrf.se/system/files/tinnitusbroschyr_2013_lr.pdf

   

  Katarina Ejesved

   

  Files (0)

   

  Comments (10)

  Viewing 10 of 10 comments: view all
  Bra och intressant! :) Går det att göra någon form av ingrepp/operation för att bli av med/minska tinnitus?
  Posted 15:25, 3 Dec 2015
  Bra skrivet. En fråga bara; ha de tre sista styckena samma källa eller? Du har skrivit (1177 Vårdguiden, 2015) under Hur vanligt är Tinnitus? och Symptom och besvär men sedan inget under de tre sista? :)
  Posted 09:22, 4 Dec 2015
  Tack! Eftersom Tinnitus inte är en sjudom utan ett symtom så finns det inga ingrepp/operationer för det, all hjälp som finns, som jag hittat, är hjälpmedel för att minska besvären. Men är det en hörselskada i botten så finns det klart operationer, men för just tinnitus har jag inte hittat några! /Katarina
  Posted 11:14, 5 Dec 2015
  Tack! Jag ska ändra så det syns att behandlingsmetoderna är under rubriken "förslag på behandlingar", så de sista två rubrikerna är underrubriker och har alla samma källa! /Katarina
  Posted 11:15, 5 Dec 2015
  Bra Katarina! Tinnitus är för mig ett, intressant område. Då jag har själv en variant av tinnitus, pulserande tinnitus (som innebär att jag hör min puls i mitt ena örat), som ej var med här.

  En sak jag tycker det hade vart kul om det var med en liten notis om, är att det just nu genomförs en stor studie i Sverige om tinnitus; STOP- Swedish Tinnitus Outreach Project (http://stop.ki.se/vad-ar-stop/)


  /Annika
  Posted 19:55, 29 Dec 2015
  Bra och informativt! Håller med Annica om att det hade vart intressant med lite info om pulserande tinnitus.
  Posted 16:17, 30 Dec 2015
  Jätte bra skrivet, jag lider själv av vibrerande i ena örat men tack och lov inget pipande.
  Min fråga: Kan tinnitusen bli sämre eller bättre beroende på vad man har för allmäntillstånd? som t.ex. stress, dålig sömn och ångest?
  Posted 13:52, 4 Jan 2016
  Tack! Ja, speciellt stress kan få det att bli sämre, det vet jag själv av egen erfarenhet, eftersom jag i dagsläget hör mer tjutande av min egna tinnitus nu när jag ska sova än vad jag gjort tidigare! Den har aldrig stört mig förut, så allmäntillståndet spelar stor roll, men det beror också på hur svåra syntom man har av sin tinnitus! Men jag själv har märkt att mår jag bra, sover bra och inte stressar så stör min tinnitus mig mindre!
  Posted 14:02, 4 Jan 2016
  Jag kan bara instämma med Katarina om att det blir värre vid stress och försämrat allmäntillstånd.
  Posted 23:19, 4 Jan 2016
  Intressant område! Lever med en som har just tinnitus och har försökt med akupunkturbehandlingar och även nedladdade ljudprogram/filer via nätet som han lyssnat på en timme per dag, men inget verkar riktigt fungera. Och även jag är inne på detta med personens allmäntillstånd. Blir tinnitus svårare vid stress, oro? Bättre/mindre med lugn, trygghet och bra välmående?
  Posted 14:13, 6 Jan 2016
  Viewing 10 of 10 comments: view all
  You must login to post a comment.