Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, MC1065, ht 2015 > Sjukdomar > Svåra skallskador

Svåra skallskador

  Table of contents
  No headers

  Svåra skallskadorSubarachnoidalblödning (SAB)

  Subaraknoidalblödning (SAB), beror oftast på spontan ruptur av aneurysm (pulsåderbråck) i anslutning till någon av hjärnans artärer.

  Blödningar som uppstår spontant i subaraknoidalrummet, s k subaraknoidalblödningar (SAB), beror oftast på bristningar i någon av hjärnans artärer. Patienten insjuknar plötsligt med huvudvärk eller medvetslöshet. Blödningskällan är vanligen ett s k pulsåderbråck (=aneurysm) eller en kärlmissbildning. Ibland finner man vid utredning andra, ovanligare orsaker eller ingen specifik orsak alls. 

  Ett pulsåderbråck är en medfödd svaghet i blodkärlväggen som gör att den börjar bukta utåt som en ballong och allteftersom tiden går ökar risken för att blodkärlväggen ska brista och plötsligt i samband med kroppslig ansträngning som ökar blodtrycket så brister väggen. (internetmedicin.se, 2015)

   

  Om ett pulsåderbråck spricker kan följande symtom uppkomma:

  plötslig och svår huvudvärk, "som en blixt från en klar himmel" brukar smärtan beskrivas som

  • illamående och kräkningar

  • synförändringar

  • nackstelhet

  • syncope

   

  Vanligast är att äldre kvinnor drabbas och att hypertoni och rökning ökar risken.(1177.se, 2015)

  När bör vård sökas?

  Om man har ett pulsåderbråck som växer eller är orolig för detta

  Vid misstanke om att pulsåderbråcket har spruckit eller känner något eller några av ovanstående symptom - larma genast 112!

  Bakgrund

  Blödningen beror oftast på en spontan ruptur av aneyrysm (pulsåderbråck) i anslutning till någon av hjärnans artärer.

   

  Utredning

  Blödningsmisstanken utreds akut med CT-skalle utan kontrast. Merparten av de patienter som påvisar SAB transporteras akut till neurokirurgisk intensivvårdsavdelning med övervakning och intubationsberedskap under transporten. I Dalarna transporteras de flesta patienter till Uppsala Akademiska sjukhus.

   

  Behandling

  Det är störst risk för blödning de första dygnen därför har man som målsättning att komma under tidig behandling (24-72 timmar) efter insjuknande, antingen via operation eller endovaskulär ocklusion( öppen kirurgi  med sk. coliling som innebär att en liten tråd av platina förs in i aneyrysmet och stänger till det innifrån).

  Efter operation vårdas patienten på intensivvårdsavdelning och övervakas via monitorer där särskilt infektioner, vätskebalansstörningar, hydrocefalusutveckling och tecken på ischemi kollas under vårdtiden, samtidigt påbörjas mobilisering av patienten sju dagar efter blödningen med hjälp av sjukgymnast.  Remiss  till rehabsjukhus blir ofta aktuellt. Cirka 1/3 av alla patienter med rupturerat aneyrysm överlever med god prognos.(internetmedicin.se, 2015)

  Övriga svåra skallskador är t.ex. subduralhematom som är en blödning från en ven under(sub) den hårda hjärnhinnan(duran) samt epidurahematom som är en pulsåderblödning på andra sida av hårda hjärnhinna(duran) och båda uppkommer oftast genom slag mot huvudet.(1177.se, 2015)
   

   

  Referenslista

  Professor Mikael Svensson, Neurologiska kliniken, Karolinska Sjukhuset, 2015, internetmedicin. se, 2015. Publicerat den 13 september 2015

  Professor Tommy Andersson, Neuroradiologiska kliniken/ AZ Groeningen, Belgien, internetmedicin,se, 2015. Publicerat den 13 september 2015

  www.internetmedicin.se

  http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1354

  Svensson, M (2015),www.1177.se/Dalarna/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Pulsaderbrack-i-hjarnans-karl.Publicerat den 7 januari, 2015

  http://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och...hjarnans-karl/

  Files (0)

   

  Comments (4)

  Viewing 4 of 4 comments: view all
  Bra! Det står att man ska söka vård om man har ett pulsåderbråck som växer eller om man är orolig för det. Hur vet man att man har ett pulsåderbråck och hur vet man att det växer?
  Posted 10:52, 16 Nov 2015
  Lite mer information om vad pulsåder är för något och vart dom sitter och om man kan hitta dom innan dom spricker. Symtomen hade varit tydligare om dom varit skrivna i punktform. Annars bra och informativt.
  Posted 13:53, 10 Dec 2015
  Bra skrivet! Jag saknar mer information på referenserna, datum för hämtning och om det är böcker saknas förlag m.m. Kolla gärna tipsen på förstasidan om referenser! :)
  Posted 10:53, 14 Dec 2015
  Pulsåderbråck är medfött skriver du. Vet man om att man har det? Kollar man små barn eller märks det först senare när man börjar se symtom? Vad är orsaken till att kvinnor drabbas mest? Intressant text och bra skrivet!
  Tänkte bara tipsa dig om att länka till denna sida från Sjukdomssidan också ;)
  Posted 12:04, 14 Dec 2015
  Viewing 4 of 4 comments: view all
  You must login to post a comment.