Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, MC1065, ht 2015 > Sjukdomar > Lungcancer

Lungcancer

  Table of contents
  No headers

  LUNGCANCER

  Allmänt
  I Sverige är lungcancer en av de fem vanligaste cancerformerna och sjukdomen står för nästan
  6,5 procent av de cirka 55.000 cancerdiagnoser som ställs årligen. Prognosen för tillfrisknande är vid lungcancer mycket dålig och denna cancerform är den som dödar flest i jämförelse med antalet diagnostiserade (Cancerfonden & Socialstyrelsen, 2013).

  90 procent av all lungcancer orsakas av rökning men ämnen som radon och asbest kan även de ge  sjukdomen. De allra flesta som insjuknar är över 60 år (Nestor, L. 2015).  Var fjärde person i Sverige röker eller snusar dagligen och det är marginellt fler kvinnor idag som röker än män, männen använder dock snus i mycket större utsträckning än vad kvinnor gör (Hagman, 2013).

  Uppkomst och symtom
  Sjukdomen beror på att en cancertumör har utvecklats i lungan. Det kan ta flera år för lungcancer att växa till sig och symtomen kan vara otydliga och behöver inte alltid inge sjukdomskänsla hos den drabbade. I många fall sprider sig cancern till andra delar av kroppen där den bildar metastaser.
  Det finns olika sorters lungcancer men de tre vanligaste är,
  Adenocarcinom, detta är den vanligaste av de tre och utbreder sig från körtelceller i lungan.
  Skivepitelcancer, har sin utgångspunkt från bronkerna.
  Småcellig lungcancer, har en snabb tillväxt och har många gånger redan spridits till andra organ innan den uppdagas (Vårdguiden, 2015).
  Symtomen vid lungcancer liknar många gånger symtomen hos andra lungsjukdomar och det kan därför vara svårt att avgöra om det är allvarligt eller inte och om man skall söka hjälp.
  Hosta, andfåddhet, smärta i bröstkorgen, lunginflammation, svullna lymfkörtlar och ett dåligt allmäntillstånd med trötthet och avmagring kan alla vara symtom på lungcancer.
  Hosta är det symtom som är vanligast och det är antingen torrhosta eller slemhosta som det kan finnas blod i. Blodblandade flytningar är alltid allvarliga och bör ses av läkare (Cancerfonden, 2015).

  Undersökning och Behandling
  Vid misstanke om lungcancer röntgas lungorna i först hand och via röntgenresultatet kan läkaren oftast se storlek och läge på tumören samt vilken sorts lungcancer det rör sig om. Det kan dock behövas andra undersökningar för att säkert kunna konstatera cancer eller om tumörerna är så små att de inte syns vid en röntgenundersökning.
  Fler metoder som används är bland annat datortomografi, upphostat slem som undersöks för cancerceller, cellprov med hjälp av en tunn nål som förs in i lungvävnaden, torakoskopi då en rörkikare sätts in för att undersöka lungsäcken och mediastinoskopi som används för att se om spridning finns i lymfkörtlar utanför lungan.
  När det gäller lungcancer så delas den in i fyra olika stadier beroende på hur långt den har spridit sig i kroppen (Cancerfonden, 2015).

  Ungefär 70 procent av de som får diagnosen lungcancer går inte att bota, detta på grund av att sjukdomen ofta är mycket långt gången vid diagnos. Det sätts då in så kallad palliativ behandling och det kan vara strålbehandling eller läkemedelsbehandling. Syftet med denna typ av behandling är att ge patienten en förbättrad livskvalitet den tid som är kvar (Socialstyrelsen, u.å).  
  Om cancern upptäcks tidigt opereras den oftast. Storleken på tumören och var tumören är lokaliserad i lungan avgör vilken sorts operations som görs. Är tumören begränsad tas en lunglob bort men har tumören spritt sig kan hela lungan opereras bort.
  Efter operation kan cytostatika ges för att förhindra återfall men cellhämmande medel ges även vid metastaser utanför lungorna. Det tar cirka 6 veckor för kroppen att läka efter en operation, beroende på ingreppets omfattning (Vårdguiden, 2015).

  Nya behandlingsmetoder
  Även om lungcancer patienter har en mycket dålig prognos så har nya behandlingsmetoder gjort att fler överlever idag.
  På Akademiska sjukhuset i Uppsala har man, bland annat tack vare nya målinriktade läkemedel som  hämmar vissa enzymer, kunnat rädda liv. De målinriktade läkemedlen har dessutom ofta mildare biverkningar än traditionella cellhämmande läkemedel. Forskning och samarbete mellan olika läkargrupper har gjort att diagnos kan sättas i ett tidigare skede och samarbete bedrivs även med forskargrupper i USA och Tyskland (Tysk, E. 2013).


  Cancerfonden. (2015). Lungcancer: Sjukdomstecken ,indelning i stadier, undersökningar. Hämtad
  8 november, 2015, från Cancerfonden, https://www.cancerfonden.se/om-cancer/lungcancer

  Cancerfonden & Socialstyrelsen. (2013). Cancer i siffror: Populärvetenskapliga fakta om cancer. (u.o). Libers förlag.  Hämtad 8 november, 2015, från https://www.socialstyrelsen.se/Lists...8/2013-6-5.pdf

  Hagman, A. (2013). Få rökare i Sverige. Hämtad 8 november, 2015, från Statistiska centralbyrån,
  http://www.scb.se/sv_/Hitta-statisti...are-i-Sverige/

  Nestor, L. (2015). Om lungcancer: Vilka drabbas, ålder, vad orsakar lungcancer.
  Hämtad 10 november, 2015, från Cancer.se, https://www.cancerfonden.se/om-cancer/lungcancer

  Socialstyrelsen. (u.å). Palliativ behandling och omvårdnad. Hämtad 8 november, 2015, från Socialstyrelsen, http://www.socialstyrelsen.se/nation...ngochomvardnad

  Tysk, E. (2013). Tätare samarbete har förbättrat diagnostik och behandling av lungcancer. Hämtad 10 november, 2015, från Akademiska sjukhuset, http://www.akademiska.se/sv/Pressrum...av-lungcancer/

  Vårdguiden. (2015). Lungcancer: Vad är lungcancer?, behandling . Hämtad 8 november, 2015, från Vårdguiden,
  http://www.1177.se/Dalarna/Tema/Canc...er/Lungcancer/

   
  Petra Hedenlund Psillaki                                 10 november 2015

   

  Files (0)

   

  Comments (7)

  Viewing 7 of 7 comments: view all
  Jättebra skrivet! :) Rökning är ju en stor orsak till lungcancer men radon och asbest? Kan man utsättas för det genom t.ex en arbetsplats?
  Posted 15:08, 13 Nov 2015
  Bra skrivet!
  "När det gäller lungcancer så delas den in i fyra olika stadier beroende på hur långt den har spridit sig i kroppen (Cancerfonden, 2015). " Vilka är de fyra stadierna?
  Jag tycker att det kunde ha varit fler stycken, delat upp "Uppkomst och symtom" och "Undersökning och behandling".
  Posted 10:32, 16 Nov 2015
  Jag tycker du har fått med bra information.
  Blev lite nyfiken när jag läste att det är "marginellt fler kvinnor idag som röker än män" är det även så att det är fler kvinnor än män som drabbas av lungcancer?
  Tack för intressant läsning!
  Posted 12:00, 17 Nov 2015
  Bra information, en fråga som slog mig när jag läste att 70% av de diagnostiserade inte går att bota - finns de något förutom "sluta-röka-kampanjer" man kan göra för att förhindra denna typ av cancer? Eller att människor ska söka hjälpa tidigare? De är förvisso svårt vid diffusa symtom, men tänkte om du läst något om förebyggande arbete från vårdens sida?
  Posted 10:34, 18 Nov 2015
  Jättefint arbete. Jag funderar på "har tumören spritt sig kan hela lungan opereras bort", hur blir livsvillkoren då? Kan det bli aktuellt med en lungtransplantation?
  Posted 12:32, 20 Nov 2015
  Väldigt bra skrivet, en fråga om rökning, hur är det med passiv rökning, ger det också en ökad risk att drabbas av lungcancer?
  /Karoline
  Posted 12:11, 24 Nov 2015
  Tack för alla bra kommentarer. Jag ska försöka bena ut några av dem.
  *Radon finns i naturen och kan komma in i ett bostadshus via marken och vattnet. Asbest finns i byggnadsmaterial och det är främst inom byggbranchen som riskerna att utsättas finns. Är du intresserad så gå gärna in på Strålmyndigheten och Arbetsmiljöverket för mer information.
  * Stadierna https://www.cancerfonden.se/om-cancer/lungcancer, indelning i stadier
  * Statistiskt är det ungefär lika många kvinnor som röker som män. Statistiskt är det också väldigt jämnt mellan de två könen om man ser till dödsfall, insjuknade osv. Det som är alarmerande är att hos männen minskar sjukdomstalen sakta medan hos kvinnor har den ökat lavinartat. Detta tros vara följden av kvinnors ändrade rökvanor sedan 1960-talet.
  *Förebyggande arbete. Förutom sluta-röka-kampanjer och radonsanering av bostadshus har jag tyvärr inte hittat mer information om förebyggande arbete för just lungcancer.
  *Om hela lungan opereras bort, pulmektomi kan läsas på https://www2.sahlgrenska.se/upload/SU/omrade_6/k%C3%A4rl-thorax/Till%20dig%20som%20skall%20lungopereras.pdf eller www.lakartidningen.se
  *Utsätt man för passiv rökning under längre tid så har man samma hälsorisker som personen som faktiskt röker.

  Hoppas ni känner er nöjda med svaren. Tack! / Petra
  Posted 11:54, 22 Dec 2015
  Viewing 7 of 7 comments: view all
  You must login to post a comment.