Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, MC1065, ht 2015 > Sjukdomar > Depression

Depression

  Vad är depression?

  Depression är en psykisk sjukdom och en av våra vanligaste folksjukdomar.  

  Att vara deprimerad innebär att man varit nedstämd under en längre tid, man brukar räkna med att man känt av symptomen varje dag under minst 2 veckor. (Vårdguiden, 2015.).

  Vad beror det på?

  Människor som drabbas av en depression kan ha lite olika sjukdomsbilder. Sjukdomen kan uppkomma utan någon tydlig orsak, men uppstår ofta utav yttre omständigheter eller påfrestningar som av t ex. sorg, separation, stress eller undantryckta känslor från tidigare i livet. (Vårdguiden, 2015.).

  Man ser också andra faktorer som t ex. ärftlighet och biologisk sårbarhet kan bidra till att man blir deprimerad. (Hjärnfonden, 2015.).

  Hur vanligt är det?

  Depression är en av våra vanligaste folksjukdomar. 1 av 4 drabbas någon gång i livet utav en depression så pass allvarligt att det kräver behandling.

  Drygt hälften av dem som får en depression riskerar ett återfall i sjukdomen.(Hjärnfonden, 2015).


  Symptom

  De olika symptomen uppkommer i känslor, tankar, beteende samt i den fysiska hälsan.

  (Tanner, S., & Ball, J. 2014.).

  Känslor

  Tankar

  Beteende

  Fysisk hälsa

  Sorgsen, lynnig, dyster eller håglös

  Uppleva sig själv i sämre dager än tidigare

  Psykomotorisk hämning/Passivitet

  – svårt att klara av sina vanliga vardagssysslor

  Försämrad aptit - viktminskning

  Skuldkänslor och självanklagelser

  Överdriven självkritisk

  Brist på energi/ motivation

  Tröstätande

  Känslomässigt död

  Anklaga sig själv för hemska saker

  Humörsvängningar

  Stört sömnmönster;

  Likgiltighet
  – att inte känna glädje och njutning för saker som man tidigare gillat

  Negativa tankar om framtiden

  Minskad eller ingen initiativförmåga

   

  Insomningsbesvär

  Orolig, rastlös

  Svårt att fatta beslut och tänka klart

  Trötthet, tröghet

  Ökat sömnbehov

  Oro och fruktan för vardagens uppgifter

  Tankar på självmord, destruktiva tankar

  Försummelse av sig själv och sin hygien

  Minskat intresse för sex

  Förtvivlan

  Försämrad koncentrations- och minnesförmåga

  Social isolering

   

  Ångest

   

  Ökad konsumtion av mediciner eller alkohol

   

   

   

  Gråtmild

   

   

   

  Rastlöshet, bristande uthållighet

   

  Behandling

  KBT (kognitiv beteende terapi) har bevisats vara den mest framgångsrika metoden i behandling mot depressioner, ofta i kombination med antidepressiva läkemedel. Även motion har en positiv effekt i behandling mot depression.

  Vid svårare depression finns ECT-behandling (elektrokonvulsiv behandling).

  (Vårdguiden, 2015)

   

  Referenser:

  Ledin, C. (2013). Depression. Hämtad 10 november, 2015, från 1177 Vårdguiden,

  http://www.1177.se/Gavleborg/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Depression/#section-1

   

  Hjärnfonden. (u.å.). Vad är depression? Hämtad 10 november, 2015, från Hjärnfonden,

  http://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/depression/

   

  Tanner, S., & Ball, J. (2014) Att ta sig upp när man är nere: självhjälp vid depressioner.(2 uppl.). Stockholm: Natur Kultur Akademisk

   

  Ann-Britt Andersson

  Files (0)

   

  Comments (9)

  Viewing 9 of 9 comments: view all
  Väl strukturerat arbete som är lättläsligt och enkelt att förstå. Jag tycker det hade varit intressant att veta om det finns olika typer av depressioner?
  Posted 11:38, 17 Nov 2015
  Lättläst och tydligt arbete! Men det skulle vara intressant att få veta mer om behandlingsmetoderna, KBT och ECT-behandling.
  Hur ser behandlingen ut?
  Hur hjälper behandlingen patienten?
  Fördelar och nackdelar?
  Vilken metod är vanligast?
  Får patienten själv välja behandlingsmetod?
  Posted 12:27, 17 Nov 2015
  Jag håller med ovannämnda kommentarer, fint arbete, men kanske hade kunnat göra symtomdelen något mindre (eller bara krympa denna i storlek) och utveckla informationen kring behandlingsmetoderna, hur sker en första kontakt med vården och hur denna fortlöper? edited 10:23, 18 Nov 2015
  Posted 10:23, 18 Nov 2015
  Varför olika typsnitt i texten?
  Sedan undrar jag om de som motionerar mer och/eller tillsammans med KBT, om det ger någon annorlunda effekt på de drabbade patienterna än om de endast använder terapi som behandlingsmetod? edited 09:48, 1 Dec 2015
  Posted 08:54, 19 Nov 2015
  Bra och lättläst, håller dock med ovan att krympa ner symtomdelen en aning.
  Jag undrar också om det är vanligaste hos män eller kvinnor att få depressioner, man läser och hör oftas om de kvinnliga..kanske det är mer vanligare i vårt samhälle?
  I vilken ålder ungefär är det vanligaste att drabbas? Medelåldern?
  Samt hur stor procent blir botade av denna stora folksjukdom, kan man bli helt botad?
  Posted 13:12, 23 Nov 2015
  Jag undrar lite över hur en diagnos ställs? Sedan undrar jag lite mer över behandlingsmetoderna, vilken är det vanligaste, medicinering eller KBT? Eller kombineras dessa oftast/alltid? Sen skulle det även vara intressant att veta hur ECT-behandling går till och även KBT-behandlingen.
  Posted 19:21, 7 Dec 2015
  Du har ett bra arbete, och förstår att eftersom att depression är ett så brett ämne är det svårt att få med allt just här! Men tycker du kunde ha fått med mer om olika behandlingar, eftersom det finns så mycket olika slags depressioner och precis som du skriver, att sjukdomsbilden ser olika ut för olika människor, så kanske inte KBT fungerar på de, utan kanske måste gå till t ex en psykolog och prata mer på djupet, så skulle det vara bra att se fler olika behandlingar för jag vet att det finns massor av olika.
  Posted 13:09, 16 Dec 2015
  Jag tycker det är bra, främst just på grund av dem olika symptomen som spaltas upp. Det sätter mer fingret på just vilka slags känslor en skulle kunna känna. Det känns som att första stycket bryter av lite vad gäller typsnittet och så undrar jag undrar över tiden, det minsta "man kan vara deprimerad" är 2 veckor just pga det här med symptombilden? Finns det någon generell siffra på hur länge en depression oftast varar?
  Posted 23:39, 30 Dec 2015
  Bra struktur! Dock lite för mycket fokus på symtom än på behandling och orsak.
  Posted 14:17, 6 Jan 2016
  Viewing 9 of 9 comments: view all
  You must login to post a comment.