Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, MC1065, ht 2015 > Sjukdomar > Bröstcancer

Bröstcancer

  Table of contents
  No headers

  Det ställs ca 61000 cancerdiagnoser varje år i Sverige. Över 9000 av dessa är bröstcancerdiagnoser. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Även män kan drabbas av bröstcancer. Omkring 50 män får varje år denna diagnos. De får samma behandling och prognos som kvinnor. (Cancerfonden, 2015)

  Det vanligaste är att man drabbas från klimakteriet och upp till sextiofem års ålder. De flesta tumörer i bröstet är godartade (benigna) men det är viktigt att undersöka för att utesluta att de är elakartade (maligna). (Setterberg, 2011)

   

  Uppkomst

  Bröstcancer kommer från bröstcellerna i mjölkkörteln. Cancer uppstår när celldelningsbalansen rubbas (mutation). Cellerna delar sig på ett felaktigt sätt och efter ett tag bildar dom nya cellerna en kompakt massa, en tumör. Det kan ta mellan 5 och 20 år innan det blir en synlig eller kännbar tumör från dess att mutationen skedde. De godartade tumörerna har inte förmågan att växa sig igenom andra vävnader medan de elakartade kan tränga sig igenom vävnader och ta sig in i blod- och lymfkärl och kan etablera sig i andra delar av kroppen, man talar då om metastaser.

   

  Cancerceller kännetecknas av att dom har en oförmåga att dö som normala celler annars gör. Dom har förmågan att dela sig i oändlighet och att stimulera sin egen tillväxt. Den lyssnar inte på signaler utifrån som säger att den ska sluta växa och stimulerar även tillväxt av blodkärl i tumören. Den kan via blod och lymfsystem sprida sig till andra organ. (Sköld Nilsson, 2011)

   

   Olika riskfaktorer

  • Radioaktiv strålning

  • Ärftliga anlag

  • Hur mycket kvinnligt könshormon bröstkörtlarna utsätts för. (Här kan om man inte fött barn, hamnat sent i klimakteriet och om man har använt östrogenbaserade läkemedel ha betydelse.)

  • Forskning har visat att ens livsstil påverkar allt tydligare.

  (Sköld Nilsson, 2011)

   

  Olika former av bröstcancer

  Carcinom 

  Den vanligaste formen och uppstår i de flesta fall i cellerna i bröstens mjölkgångar, kan även i sällsynta fall uppstå i mjölkkörtlarna.

  Sarkom                                                                                                                            

  Uppstår mellan mjölkkörtlarna i bröstens bindväv.

   

  Båda sorterna kan sprida sig till andra delar av kroppen. (Sköld Nilsson, 2011)

  Behandling

  Genom vävnadsprover tar man reda på tumörens storlek, hur den växer och vad den är känslig för. Detta för att fastställa vilken typ av cancer det är och för att kunna bedöma vilken behandling som krävs. Vilken behandling man får är väldigt individuell. Behandlingar som bedrivs idag är kirurgi, hormonell behandling, cytostatika (cellgifter) och strålning. (Sköld Nilsson, 2011)

   

  Prognos och överlevnad

  De allra flesta bröstcancerpatienter har idag en mycket god prognos. Tack vare att man upptäcker cancern tidigare och att behandlingsmetoderna blivit mer individanpassade så har överlevnaden ökat betydlig. Man pratar om 5- och 10-årsöverlevnad, det vill säga hur stor andel av de diagnostiserade fallen som fortfarande lever efter 5 respektive 10 år. Sverige ligger i framkant när det gäller cancerforskning. Statistik visar att Sverige har den bästa överlevnadsstatisktiken de senaste 10 åren. (Sköld Nilsson, 2011)

   

  Referenslista

  Setterberg, E. (2011). Medicin 1 och 2. Stockholm: Liber AB

  Sköld Nilsson, A. (2011) Bröstcancerboken: Från besked till färdigbehandlad. Stockholm: Nordstedts

  Cancerfonden. (2015) Bröstcancer. Sidansvarig: Britta Hedefalk, Leg. Sjuksköterska. Hämtad 11 november, 2015.

  https://www.cancerfonden.se/om-cancer/brostcancer

   

   

   

   

   

   

   

  Files (0)

   

  Comments (7)

  Viewing 7 of 7 comments: view all
  Jag funderar på detta med livsstil som ev orsak till utvecklande av bröstcancer, är det de klassika motion, sömn, stress, kost som är livsstilsfaktorer?
  Sen undrar jag om vi har hög överlevnadsstatistik i Sverige pga av mammografin som vi alla blir kallade till, eller om det är vanligt med mammografi även utanför Sverige... Det kunde vara intressant att veta. Men det får nog inte riktigt plats på det lilla utrymme vi har att skriva! Mkt bra annars :)
  Posted 14:48, 11 Nov 2015
  Mycket av informationen verkar gälla cancer överlag men hur uppstår männens bröstcancer?
  Posted 12:45, 13 Nov 2015
  Intressant läsning, och att få veta att även män kan drabbas, om än så i liten utsträckning... Får män samma symptom?
  Posted 17:56, 15 Nov 2015
  Bra skrivet! Jag undrar om det har någon betydelse, för upptäckten av bröstcancer, på storleken av brösten vid en mammografiundersökning? Är det svårare att upptäcka vid små eller stora bröst?
  Posted 10:12, 18 Nov 2015
  Bra fakta, ett förslag för att göra texten mer lättläslig är att se över textstorlek samt avstånd/radbyten och liknande.
  Posted 10:18, 18 Nov 2015
  Väldigt bra skrivet, jag funderar över en av punkterna för riskfaktorer, att inte ha fått barn, att hamna i klimakteriet sent och användning av östrogena läkemedel, på vilket sätt påverkar det risken att drabbas av bröstcancer?
  /Karoline
  Posted 12:24, 24 Nov 2015
  Bra skrivet, men jag funderar också på det här med bröstcancer för män och hur den uppstår och vad det finns för statistik och vetskap där? Hur vanligt är det? Och glöms bröstcancer för män bort just för att det är en man som har den? Tycker annars det är ett bra arbete med viktig information om bröstcancer.
  Posted 12:15, 5 Dec 2015
  Viewing 7 of 7 comments: view all
  You must login to post a comment.