Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, MC1065, ht 2015 > Sjukdomar > Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom

  Table of contents
  No headers

  Allmänt
  Det finns flera olika demenssjukdomar varav Alzheimers är den vanligaste med ca 100 000 sjuka i Sverige.
  Sjukdomen kan börja redan mellan 40-65 år, men är allra vanligast efter 65 år.
  Det som händer i hjärnan vid sjukdomen Alzheimers är att nervcellerna dör ovanligt fort. Främst är det hjärnans minnescentral (hippocampus), tinning- och hjässlober som brukar drabbas. (Jansson, L, 2015)

  Symtom
   I det tidiga stadiet av sjukdomen                                                                                                                                                                                                                                                   

  • Problem med minnet
  • Förändrad tidsuppfattning
  • Svårt att prata
  • Känna sig orolig
  • Bli nedstämd
  • Svårt att följa med i TV- program
  • Svårt för att vara ensam pga. att man inte vet hur länge en närstående har varit borta. (Tuominen, 2015)
  • Glömma vad man ska handla
  • Arbetsuppgifter som man har tar längre tid att genomföra (Ekman et al 2007)

   Senare symtom

  • Problem med praktiska sysslor t.ex. betala räkningar och laga mat
  • Svårt att klara av hygienen
  • Man kan bli aggressiv och misstänksam. (Tuominen, 2015)
  • Lokalsinnet kan bli sämre
  • Språket påverkas- blir svårtolkat pga. omskrivningar t.ex. TV kan bli "En apparat som man tittar på".
  • Svårt att använda händerna när man t.ex. ska knyta skorna eller knäppa knappar. 

  Sjukdomen utvecklas smygande, under loppet av ett par år eller mer. Personer med Alzheimers kan till en början bli deprimerade då dom själva är medvetna om att dom har problem. (Ekman et al, 2007)

  Riskfaktorer 
  Man har större risk att drabbas av Alzheimers om man är kvinna, är vid hög ålder eller har en osund livsstil. Har man sjukdomen inom släkten så är även risken större att få Alzheimers.  (Ekman et al, 2007) 
  Även högt blodtryck är en riksfaktor. (Tuominen, 2015)

  När ska man söka vård?
  Om man känner sig förvirrad och får svårt att tänka under mer än en månad, detta gäller även om man har minnesstörningar, så ska man kontakta vårdcentralen som ger dig tid för undersökning av en läkare och man kan eventuellt få göra en demensutredning. (Tuominen, 2015)

  Behandling
  De flesta med Alzheimers sjukdom vårdas i hemmet. Det finns inget botemedel men olika läkemedel finns som delvis kan lindra symtomen. Dessa kan hjälpa till att förbättra tänkandet och minnet och dessutom minska de intellektuella symtomen.  
  En del som har Alzheimers sjukdom får också psykiska symtom så som nedstämdhet, hallucinationer, ångest och oro, det kan också behandlas med läkemedel. (Tuominen, 2015)

   

  Referenslista

  Ekman et al. (2007) Alzheimer. Karolinska institutet.

  Tuominen, P (2015)Redaktör.Demens- Alzheimers sjukdom. Hämtad 23 november 2015 från 1177 Vårdguiden; http://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Alzheimers-sjukdom/

  Jansson, L, (2015) Generalsekreterare. Alzheimerfonden. Hämtad 30 november 2015 från; http://www.alzheimerfonden.se/om_dem...FaHpcgodBA0CKw

   

   

  Skrivet av: Emma Eriksson, 2015-12-15
   

  Files (0)

   

  Comments (3)

  Viewing 3 of 3 comments: view all
  Mycket bra arbete och välskrivet med intressant information! Gillar att du använt dig av punktlista så det blir lätt att läsa också! Det var en sak jag tänkte på, när du letade information, hittade du något om att det finns fall där yngre har drabbats av Alzheimer eller är det en sjukdom som bara drabbar äldre?
  Posted 13:32, 16 Dec 2015
  Bra och tydligt skrivet arbete, som var lätt ta in infon..Läste en sak för ett tag sedan och det var ang den stora risken att ärva denna sjukdom om någon nära har har den;
  -Påståendet att "Alzheimer går i släkten" får stöd av forskningen.Den som har en eller flera familjemedlemmar med Alzheimers sjukdom löper 2 – 3 gånger större risk att själv insjukna i samma sjukdom.
  Posted 20:17, 16 Dec 2015
  Trevligt arbete, lättläst och intressant. Blir nyfiken och vill gärna veta mer. Gick via din referenslista till Alzheimersfonden och såg att de under 2014 delade ut cirka 30 miljoner till forskning om Alzheimers sjukdom. Samt att Uppsala Universitet tillsammans med Hjärnfondens forskare Lars Lannfelt håller på och utvecklar ett vaccin mot Alzheimers. Vore intressant att få veta lite mer om forskningsprojekt och framtida behandlingsmetoder.
  Posted 10:31, 22 Dec 2015
  Viewing 3 of 3 comments: view all
  You must login to post a comment.