Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, MC1065, ht 2015 > Sjukdomar > Ångest

Ångest

  Table of contents
  No headers

   

   

  Vad är Ångest?

   

  Ångest kännetecknas av starka känslor av oro och rädsla [1]. De flesta människor kommer någon gång under livet att känna ångest och ångest kan yttra sig på olika sätt tex kan det vara allt från att man hör ett konstigt ljud på natten som man inte känner igen, man kan också känna av lite ångest när man skall gå in i ett klassrum innan en tenta eller en redovisning men en stark känsla av yrsel, domningar, krypningar och kvävningsupplevelser dimsyn eller tunnelseende kan också vara en del av ångest. När man upplever dessa känslor men man inte riktigt förstår varför så kan ångesten växa till panik eftersom man tror att det är något allvarligt som håller på att hända, man kan få en känsla av att tappa kontrollen eller att svimma och man blir jätterädd[2].

   

  Det är vanligt att man får ångest vid traumatiska händelser som exempel en brand eller när en nära släkting går bort eller att man får besked om en svår sjukdom. Man kan också få stark ångest utan att man riktigt förstår varför eller man kanske kan ana orsaken till ångesten men man förstår inte varför man reagerar så starkt [1]. Ångest är vanligare bland kvinnor men varför det är så vet man inte men man har sina funderingar på om det är så att det är mer acceptabelt att kvinnor visar oro och rädsla, kvinnor har andra hormoner som gör att de är mer sårbara för panik, män måste tidigt lära sig att övervinna sin rädsla och utstå obehag, män hanterar också sin ångest genom att dricka alkohol istället för att söka hjälp [2].

   

   

  Kroppens alarmsystem

   

  Ångest är en del av kroppens alarmsystem som finns hos alla människor som behövs i kamp eller flyktsituationer det som händer i kroppen då är att det aktiveras en massa försvarsmekanismer i kroppen som tex att musklerna spänns, hjärtat börjar slå fortare, man börjar att andas snabbare,  och det som händer är att det frisätts adrenalin och andra stresshormoner som kommer ut i blodet [1].

  När man upplever en farlig situation så skickar hjärnan signaler till det Autonoma nervsystemet som i sin tur har två förgreningar som heter det sympatiska och parasympatiska nervsystemet. Båda dessa system är involverade i att kontrollera kroppens energinivåer och förberedelser för att agera vid en kamp-flykt reaktion.

  Det sympatiska nervsystemet är gaspedalen kan man säga och det parasympatiska är bromsen som vill återställa allt efter att det sympatiska har släppt ut all energi. När det sympatiska nervsystemet börjar att släppa all energi för kamp eller flykt så kan man få ett eller flera av dessa symtom och där av få ångest eller en panikattack, fast man egentligen inte behöver för att man inte är i en kamp eller flyktsituation [2].

   

   Ångesten kan ge kroppsliga symtom som:

  *hjärtklappning

  *får svårt att andas

  *blir svettig i handflatorna, på fotsulorna och under armarna

  *känner som en klump i halsen eller magen

  *torr i munnen

  *yrsel

  *diarré

  *behöver kissa oftare än vanligt

  * svag i musklerna, darrar eller skakar [1].

   

  Det finns olika former av ångest och ångestsjukdomar:

   

  *Panikångest med Panikattack : att ångesten går till en panikattack, det är en jättejobbig attack men den är ofarlig.

  *GAD Generaliserat ångestsyndrom: betyder att man har en oro för det mesta i kroppen och kroppen är i beredskapsläge hela tiden. 

  *Paniksyndrom: är när man får intensiva och återkommande panikattacker, samt har rädsla och oro i kroppen.

  *Social fobi: är en fobi för sociala möten med människor eller på stora platser som en affär tex.

  *Fobier: när man är rädd och tycker något speciellt är obehagligt som tex en orm.

  *Tvångssyndrom: är när man känner sig tvungen att utföra vissa saker på ett speciellt sätt.. tex att räkna saker fler gånger, eller stänga en dörr på ett visst sätt annars blir det fel [2].

   

  Hur kan man behandla ångest:

   

  *Man behandlar ångest på olika sätt men de som har visat mest framgång är …

  *Kognitiv beteendeterapi (KBT) Behandlingsformen har i studier visat  bra resultat på panikångest, fobiskt undvikande och nedstämdhet. Vid KBT så jobbar man med patientens tankar och tankemönster, och genom att jobba med dessa tankar kan man lära sig att jobba med dem och därmed häva eller göra sig helt fri från ångesten [3].

  *Läkemedel-antidepressiv medicin.

  *Man kan även kombinera KBT och Antidepressiva läkemedel.

  *Psykodynamisk terapi, är en psykoterapi som riktar in sig på att förbättra patientens självinsikt samt deras relationer till andra för att minska deras psykologiska besvär [4].

  *Motion, regelbunden motion har visat sig ha en effekt vid ångest.

  *Avslappning med hjälp av mindfullness- medveten närvaro [1].

   

   

  Referenslista:

  [1] Vårdguiden, hämtat den 2015-12-14 från:

  http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Angest/

  [2] Per Carlbring & Åsa Hanell. (2011) Ingen Panik, andra utgåvan. Stockholm: Natur & Kultur

  [3] ÅSS svenska ångest sällskapet. Hämtat den 2015-12-14 från:

  http://www.angest.se/riks/node/21

  [4] Socialstyrelsen. Hämtat den 2015-12-28 från:

  http://www.socialstyrelsen.se/eviden...iskpsykoterapi

   

   

   

   

   

  Skrivet av Susanne Finnström, Msk-15.  16 December 2015

  Files (0)

   

  Comments (6)

  Viewing 6 of 6 comments: view all
  tycker att du gjort ett bra och tydligt arbete! har bara en liten undran om vad som menas med psykodynamisk terapi? :)
  Posted 11:34, 28 Dec 2015
  Tydligt och bra arbete! Jag tror att källhänvisningen i löpande text ska vara före punkten i meningen, så att den hamnar i "rätt" mening.
  Posted 12:53, 28 Dec 2015
  Du har fått med mycket bra information. Jag vet inte vad psykodynamisk terapi är? så skulle vara trevligt med en kort förklaring om vad detta är?. Jag tänkte på att det blev " svårläst" ibland, skulle önskat mer punkter och kommatecken så att meningarna inte blir för långa och sammanhanget lättare att förstå :)
  Posted 18:04, 28 Dec 2015
  Tack för era kommentarer, jag skall fixa till arbetet lite =)
  Posted 19:56, 28 Dec 2015
  Bra och tydligt arbete! Lätt att ta in informationen! Tänkte på det här med:
  -Motion, regelbunden motion har visat sig ha en effekt vid ångest.
  Vilken effekt blir det?Är det för att det är att träning frigör endorfiner kanske och man känner sig starkare?
  Mig hjälpte det mkt när jag förlorade min lillebror, så jag kan bara hålla med att det hjälper en vidare..
  Bra jobb!
  Posted 21:17, 29 Dec 2015
  Intressant och informativ text. :) Mellanrummen mellan rubrik och text är olika stort i de olika styckena, blir nog mer enhetligt med samma avstånd för alla rubriker. :)
  Posted 16:14, 30 Dec 2015
  Viewing 6 of 6 comments: view all
  You must login to post a comment.