Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, MC1065, ht 2015 > Bipolär

Bipolär

  Table of contents
  No headers

  Vad är Bipolär?

  Bipolär sjukdom kallas ibland även manodepressiv sjukdom och innebär att man i perioder är antingen manisk eller deprimera. När man är manisk kan man förlora omdömet och bete sig på ett sätt som skapar problem när det gäller till exempel relationer, arbete och ekonomi. När man är deprimerad kan allt kännas svårt och man kan förlora livsglädjen. Mellan perioderna av sjukdom brukar man må bra och kan ofta leva som vanlig (Vårdguiden, 2013) 

  Bipolär sjukdom delas upp i två typer;

  Bipolär sjukdom typ 1- Den klassiska bipolära sjukdomen är då det växlar tydligt mellan stämningslägena med djupdepression och klassisk mani.

  Bipolär sjukdom typ 11- Består av korta inslag av korta inslag av hypomani med återkommande depressioner( Bipolärsjukdomar, 2015)

  DednjnmjhvgddfsdgjblkjnklklnklöjklöHur vanligt är det?
  Risken att någon gång i livet insjukna i bipolär sjukdom är en till två procent. Om man även räknar in lindrigare former av sjukdomen stiger siffran till fem procent eller mer. Sjukdomen är lika vanlig i hela världen och förekommer hos människor i alla socialgrupper.
  Bipolär sjukdom är ungefär lika vanlig hos män som kvinnor. Män har oftare maniska perioder, medan kvinnor oftare lider av depression.
  Det är vanligt att man blir sjuk för första gången i tonåren.

  Hur uppkommer sjukdomen?

  * Arv och miljö är viktiga orsaker

  * Stressade livshändelser

   * Personlighet, kroppsliga sjukdomar och omgivningens sätt att reagera kan påverka sjukdomen på lång sikt.

  Olika symtom
  Det är vanligt att sjukdomen börjar med en eller flera depressioner.

  Under en manisk period är det vanligt att man är överdrivet upprymd, överaktiv och har ett extremt stort självförtroende. Man kan också lätt bli irriterad och vissa behöver mindre sömn. När man är deprimerad känner man sig ofta nedstämd, har svårt att koncentrera sig och har dåligt självförtroende. Det är också vanligt att man får sömnbesvär och minskad eller ökad aptit.( Vårdguiden, 2013)

  Behandling                                                                       

  Medicinering med stämningsstabiliserande medicin är basen för behandlingen av bipolär sjukdom.Dessa mediciner verkar genom att få hjärncellerna att tillväxa, bli mer motståndskraftiga och stabila.På så sätt minskar risken för svängningar mellan mani och depression. Utan sådan medicin är risken för återinsjuknanden i bipolär sjukdom mycket hög. För många räcker det med en stämningsstabiliserande medicin, men det är ännu vanligare att det behövs en kombination av flera mediciner. Oftast är behandlingen med stämningsstabiliserad medicin livslång. (Psykiatrisydväst, 2015)

  Sammanfattning;

  Bipolär sjukdom kännetecknas av sjukdomsperioder där man kan urskilja två poler. Vid den ena polen är symtomen maniska – med överaktivitet, intensivt tankeflöde och häftiga affekter-och ofta så kraftiga att de kan liknas vid ett vulkanutbrott. Vid den andra polen dominerar depressionssymtom, med en oförfråga att känna lust och glädje och en känsla av handlingsförlamning. Tillståndet kan te sig djupfruset.
  Förenklad sjukdomsförklaring kan bli: Vulkanutbrott och istider ( Beckman. V & Fahlen. T)
  Av: Karin Starell 2015-12-16 

  Referenser;

  Backlund, Lena 2013-09-26 Vårdguiden, Bipolär sjukdom Hämtad 2015-12-10

  http://www.1177.se/Vasternorrland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Manodepressiv-sjukdom---bipolar-sjukdom/

  Bipolärsjuk,Vad är bipolär sjukdom. Hämtad 2015-12-02

  http://www.bipolarsjuk.se/vad_ar_bipolar_sjukdom.htm

  Psykiatrisydväst, Vad beror bipolär sjukdom på. 2015-01-26 Hämtad 2015-12-02

  http://psykiatrisydvast.se/vard-hos-oss/mottagningar/affektiva-mottagningen/bipolar-sjukdom/vad-beror-bipolar-sjukdom-pa

  Beckman. V Fahlen T( 2005) Vulkanutbrott och istider, om bipolär sjukdom. ( 1 uppl.) CURA

  Files (0)

   

  Comments (2)

  Viewing 2 of 2 comments: view all
  Intressant läsning! Jag skulle dock skriva alla källor med stor bokstav samt kolla över meningsuppbyggnader i form av punkter (några som du missat) och mellanslag efter punkter, annars kanon Karin :)
  Posted 10:20, 17 Dec 2015
  tydligt och bra strukturerat! känner igen mycket från föreläsningen igår :) tycker du gjort ett bra jobb med ett så pass stort ämne!
  Posted 08:37, 18 Dec 2015
  Viewing 2 of 2 comments: view all
  You must login to post a comment.