Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Informatik > IK2001 Design av mobila system > Utveckla nya designmönster för informationsvisualiseringen för mobila hälsosystem

Utveckla nya designmönster för informationsvisualiseringen för mobila hälsosystem

   

   

  Robert Ortof, IK2001

  Utveckla nya designmönster för informationsvisualiseringen för mobila hälsosystem

   

  Med utvecklingen av trådlösa nät med en hög bandbredd t. ex 3G, så ger detta upphov till att en mängd nya applikationer i vårt dagliga liv kan skapas. En av de viktigaste tillämpningarna är system för den mobila hälsovården. Med mobila hälsovårdssystem övervakas patientens tillstånd med hjälp av fjärrstyrning. I dessa system samlas informationen kring patientens hälsa in till en fjärrserver för analys, detta sker oavsett vart patienten befinner sig någonstans. Patienten kan ta emot analytiska resultat och råd genom den visuella plattformen. Olika utrustningar ska bestämmas genom att använda någon slags standard t. ex HL7 eller DICOM för att den visuella plattformen ska kunna lösa problem som sker i de olika delarna av systemet.  Samtidigt är det viktigt att användarens individuella krav uppfylls. Därför måste flexibilitet, utbyggbarhet, återanvändbarhet och öppenhet spela en kritisk roll i den visuella plattformen för ett sjukvårdssystem. 
  Designmönster är effektiva lösningar för dessa problem. Ett designmönster har visat sig vara ett användbart sätt att fånga tids- test design lösningar och underlätta dess återanvändning. Dessa designmönster ger även processen för utveckling en serie kraftfulla verktyg för att lösa återkommande problem. (JianYuan Huang, 2010)

   

  MVC design mönster

  Detta mönster har en rationell hierarki och är lämplig för ett speciellt område som visualiseringen av mobil hälsa. (JianYuan Huang, 2010) MVC, Model View Controller skapades för att skilja informationsmodeller och den logiska applikationslogiken från användargränssnittet. Det vart nu lättare att skapa flera användargränssnitt som arbetade mot samma applikation. Att isolera funktionella element från varandra gör det lättare för designern att förstå och modifiera varje element utan att behöva veta allt om de andra elementen. MVC består av tre olika objekt. Modellen är applikationsmodellen, vyn är modellens presentation och kontrollern är mellanlagerkomponenten som frågar modellen om den ska ändra dess tillstånd baserat på användarens händelser/beslut. (Umit Isikdag, 2010)

   

  Mobilt hälsosystem

  Design och implementation utformas av visualiseringens fokus på det mobila hälsoområdet. Därför bör särskilda krav analyseras innan ett system införs.  Användarna är normala människor och det som behövs är en visuell plattform med en kort, vänlig och personlig information. Plattformen bör vara flexibel och utbyggbar.  (JianYuan Huang, 2010)

   

  Tillämpning av designmönster

  Varje mönster ger en lösning för ett specifikt problem vid implementering av informationsvisualiseringen.  MVC mönstret är en populär lösning för att visualisera mobila hälsosystem. Den inkluderar vanligtvis data vy, data kontroller och data modell.  I denna artikel används ett modifierat och utbyggt MVC mönster. Vy och kontroller är precis som det vanliga MVC mönstret. Det modifierade MVC mönstret delar in modellen i ett flertal nivåer för att en visuell plattform behöver en variation av data från data center eller result cache. Även en omvandlings(transform) modell läggs till det modifierade MVC mönstret.  Detta leder till att ramverket(framework) blir mer flexibelt när den separeras från det traditionella MVC mönstret.  (JianYuan Huang, 2010)

   

  Källor:

  JianYuan Huang, Ye Li, JingMeng Zhang, JianYe Yu. 2010.Developing Novel Design Patterns in Information Visualization for Mobile Health Systems. [PDF].
  Hämtat från <http://ieeexplore.ieee.org>  2012-09-11.

  Umit Isikdag, Jason Underwood. 2010. Two design patterns for facilitating Building Information Model-based synchronous collaboration. [PDF].
  Hämtat från <http://www.sciencedirect.com> 2012-09-11.
  Hämtat från <http://ac.els-cdn.com > 2012-09-11.

  Files (0)

   

  Comments (2)

  Viewing 2 of 2 comments: view all
  Saknar tankar på hur detta skulle kunna användas ert projekt
  Posted 08:11, 24 Oct 2012
  Bra artikel
  Posted 13:31, 29 Oct 2012
  Viewing 2 of 2 comments: view all
  You must login to post a comment.