Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Informatik > IK2001 Design av mobila system > Kanban – En agil systemutecklingsmetod

Kanban – En agil systemutecklingsmetod

  Skrivet av: Martin Sund, v10msund@du.se

  Kanban är en agil metod för att utveckla mjukvarusystem där stor vikt ligger i att visualisera arbetsflödet för systemutvecklingsgruppen.

  Viktiga centrala begrepp kring Kanban:

  • Visualisera flödet
  • Begränsa WIP (work in progress)
  • Mäta ledtider

  Arbetsuppgifter delas in i mindre uppgifter och skrivs ner på lappar som sätts på väggen, på en sk Kanbantavla. Dessa lappar placeras under kolumner namngivna efter ett särskilt flöde. Kolumnerna kan bestå av dessa rubriker:

  • Backlog
  • Selected
  • Development
   • Ongoing
   • Done
  • Deploy
  • Live

  Figur 1 - Kanbantavlan

   

  Kanbantavlan

  Genom detta flöde visualiseras arbetsuppgifterna som ska flöda från vänster till höger genom Kanbantavlan. Intill rubrikerna ”Selected”, ”Development” och ”Deploy” finns siffror. Dessa siffror visar att det bara får finnas maximalt 2 stycken lappar (arbetsuppgifter) under rubriken ”Selected” och under ”Development” 2 lappar samt ”Deploy” 1 lapp, detta kallas för WIP (work in progress). WIP begränsas genom att sätta siffror till rubrikerna. Antal arbetsuppgifter vid varje rubrik beror på storleken på systemutvecklingsgruppen. Genom att begränsa WIP (work in progress) över hela Kanbantavlan kan systemutvecklarna koncenterara sig på ett mindre antal prioriterade uppgifter. Att mäta ledtider är ett sätt att optimera utvecklingsprocessen och korta ledtider.

  Flödet

  Alla arbetsuppgifter som ska finnas med i systemutvecklingen sätts upp på Kanbantavlan under rubriken ”Backlog”. Dessa uppgifter prioriteras sedan och de två viktigaste väljs sedan in under rubriken ”Selected”. Utvecklingsteamet väljer de två uppgifterna och börjar sedan utveckla dessa. Så fort en utav uppgifterna är klara skickas uppgiften vidare till ”Done”, för att sedan direkt skickas till ”Deploy”. Det är viktigt att alltid ha maximalt så många arbetsuppgifter som WIP (work in progress) anger i varje rubrik.

  Användning i vårt projekt

  Kanban kan vi ha stor användning av i vårt projekt då denna agila metod enkelt visualiserar arbetsflödet på ett bra och enkelt sätt. Att maximera antalet arbetsuppgifter effektiviserar gruppens arbetssätt och det blir lättare att ha fokus på just de arbetsuppgifterna som är prioriterade. 

  Källor

  Kniberg Henrik, Skarin Mattias. 2010. Kanban and Scrum - Making the most of both. [PDF] Hämtad från <http://www.agilistapm.com/kanban-scrum-making-most-of-both/> 2012-09-14

  Files (0)

   

  Comments (5)

  Viewing 5 of 5 comments: view all
  Kanban vore mycket användabart i vårt projekt, då det erbjuder stor flexibilitet i arbetssättet och att man kan få ett bra flöde i arbetet
  Posted 08:44, 17 Oct 2012
  Ett tydligt och effektivt sätt att prioritera och fokusera arbetsuppgifter.
  Posted 22:42, 20 Oct 2012
  Gillar verkligen kanban, bra artikel och väldigt bra förklarat under seminariumet! Kan se framför mig hur det kan användas på ett bra och effektivt sätt!
  Posted 18:29, 23 Oct 2012
  Bra tankar kring hur det kan anväda i ert projekt
  Posted 08:02, 24 Oct 2012
  Bra artikel. Kanban-modellen har blivit använd i projektet.
  Posted 11:02, 24 Oct 2012
  Viewing 5 of 5 comments: view all
  You must login to post a comment.